Πάφος και Λεμεσός ελκύουν τους ξένους για ακίνητα

Η ανέγερση πολυόροφων κτιρίων στη Λεμεσό δεν απευθύνεται σε Κυπρίους αλλά κυρίως σε εύπορους ξένους επενδυτές (AP Photo/Petros Karatjias).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Σχεδόν το 45% της συνολικής αγοράς κατέλαβαν οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους, με τα πωλητήρια έγγραφα σε αλλοδαπούς αγοραστές να ανέρχονται στα 2,163 για τους πρώτους πέντε μήνες του 2019 από συνολικά 4,846.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από τα 2,163, τα 1,532 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ, ενώ τα 631 αγοραστές εντός ΕΕ.

Η πρωτιά της Πάφου στους ξένους αγοραστές ακινήτων φαίνεται αδιαφιλονίκητη, καταλαμβάνοντας πέραν του 40% των πωλητήριων εγγράφων, τα οποία ανήλθαν στα 878, εκ των οποίων 572 εκτός ΕΕ και 306 εντός ΕΕ.

Ακολουθεί η Λεμεσός, καταλαμβάνοντας περίπου το 30%, με 638 πωλήσεις ακινήτων σε αλλοδαπούς αγοραστές, εκ των οποίων 528 εκτός ΕΕ και 110 εντός ΕΕ.

Στη Λάρνακα οι πωλήσεις σε ξένους αγοραστές ανήλθαν στις 331, από τις οποίες 248 αφορούσαν αγοραστές εκτός ΕΕ και 83 αγοραστές εντός ΕΕ.

Η ελεύθερη Αμμόχωστος μετρά 159 πωλήσεις ακινήτων σε ξένους, εκ των οποίων 103 εκτός ΕΕ και 56 εντός ΕΕ.

Τελευταία παραμένει η Λευκωσία, με μόλις 157 πωλήσεις σε ξένους ή περίπου 7%, από τις οποίες 81 σε αγοραστές εκτός ΕΕ και 76 σε αγοραστές εντός ΕΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available