Παίγνια

Η αντιπροσωπεία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βρθολομαίο. Διακρίνονται από αριστερά: Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, ο Μητροπολίτης Βόστρων Τιμόθεος, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο και ο Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος Ησύχιος. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΝΙΚΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Είναι κάποια πράγματα τόσο ιερά, ουσιώδη και σοβαρά, τα οποία δεν προσφέρονται για παίγνια και από κανέναν, πολύ περισσότερο από εκείνους τους θεσμικά υπεύθυνους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ταχθεί να τα προσέχουν και φροντίζουν ως θησαυρό τιμαλφή. Εν προκειμένω πρόκειται για την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά και τον σεβασμό και διαφύλαξη του πρωτουργού και πρωτοεύθυνου ρόλου του Οικουμενικού Πατριάρχη ως του Πρώτου Επισκόπου της υπό τον ουρανόν Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τα όσα αποπειράται και απεργάζεται μάλιστα με τον τρόπο που τα …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available