Προς έκδοση δύο ομολόγων, 5ετους και 30ετούς

Ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης (ΓΤΠ).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέθεσε στις τράπεζες Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley and Societe Generale την έκδοση δύο ομολόγων, ενός 5ετους και ενός 30ετούς ευρωπαϊκού μεσοπρόθεσμου ομολόγου (ΕΜΤΝ).

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζεται η έκδοση ομολόγου για πρόωρη εξόφληση του ρωσικού δανείου, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε €1,57 δισεκατομμύρια.

Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ-/σταθερό (Standard & Poor’s), Ba2/σταθερο (Moody’s), BBB-/σταθερό (Fitch) και BBBL (DBRS) έδωσε όρους εντολής στις τράπεζες Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley and Societe Generale για την εκτέλεση έκδοσης των πιο κάτω ομολόγων της Δημοκρατίας (ΕΜΤΝ): 5-ετές ομόλογο λήξης 2024 (euro), 30-ετές ομόλογο λήξης 2049 (euro)».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available