Ραγδαία αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 8,2% το 2018 στο 6,3% το 2019

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, για την ανεργία.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Διατήρηση της δυναμικής για ισχυρή οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να φτάνουν το 3,9% για το 2018, το 3,5% για το 2019 και το 2,9% για το 2020, προβλέπει η Κομισιόν.

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις που παρουσίασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, στην Κύπρο το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται από το 105% το 2018 στο 98,4% το 2019 και στο 91% το 2020, ενώ οι προϋπολογισμοί θα είναι πλεονασματικοί με +2,8%, +3% και +2,9% για το τρέχον και τα δύο επόμενα χρόνια και ο πληθωρισμός θα φτάνει το 0.8%, 1.3% και 1.4% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν προβλέπει ραγδαία αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 8,2% το 2018 στο 6,3% το 2019 και 4,8% το 2020.

Αναλυτικά η Κομισιόν στο ειδικό κεφάλαιο για την Κύπρο, στο σώμα των προβλέψεων αναφέρει ότι «η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω της εγχώριας ζήτησης, η ανεργία αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται ραγδαία, ενώ ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί μόνο μετρίως, τη στιγμή που η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να στηρίξει τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους από το 2019 και εξής, παρόλο που τα τραπεζικά μέτρα στήριξης το 2018 μετατόπισαν το δημόσιο χρέος προς τα πάνω και είναι πιθανό να έχουν αποτελέσματα που αυξάνουν το έλλειμμα».

Η Κομισιόν αναφέρει ότι «η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο παρέμεινε έντονη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με σταθερή ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές, με πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 4%». Σημειώνει ότι «οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των στοιχείων για το ΑΕΠ χρωματίζουν μια πιο έντονη εικόνα σχήματος V της οικονομικής ανάκαμψης της Κύπρου από την κρίση». Καταγράφει ότι δε ότι «η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει αρκετά ισχυρή και πάνω από τις δυνατότητες, αν και επιβραδύνεται από 3,9% το 2018 σε 2,9% το 2020».

Η Κομισιόν καταγράφει επιπλέον ότι ο τουριστικός τομέας, ο οποίος υπήρξε κινητήρια δύναμη των εξαγωγών του τομέα των υπηρεσιών τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να αντιμετωπίζεται τώρα ο αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες, όπου οι ανησυχίες για την ασφάλεια μειώνονται, αλλά και λόγω της μικρότερη αγοραστικής δύναμης ορισμένων τουριστών (κατά κύριο λόγο Βρετανών και Ρώσων) ως αποτέλεσμα των υποτιμήσεων του νομίσματος.

Στο μεταξύ, οι εισαγωγές, λόγω του σημαντικού περιεχομένου τους στην τελική ζήτηση, αναμένεται να αντισταθμίσουν τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα “τη συνολική αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και την περαιτέρω διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών”, αναφέρει.

Σε ότι αφορά τη θετική δυναμική της αγοράς εργασίας, η Κομισιόν καταγράφει ότι «μια ταχεία αύξηση της απασχόλησης από το 2016, συνεχίστηκε, μειώνοντας το ποσοστό ανεργίας σε 8,1% έως τα μέσα του 2018, το χαμηλότερο επίπεδο σε οκτώ χρόνια».

«Η έντονη επέκταση της οικονομίας, και ειδικότερα ο κατασκευαστικός τομέας, προσέφερε ευκαιρίες απασχόλησης και στις πιο ευάλωτες ομάδες – νέους και μακροχρόνια ανέργους – μειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας τους σε 19% και 2,5% αντίστοιχα», αναφέρει.

«Οι προσδοκίες για την απασχόληση σε βασικούς τομείς είναι θετικές, σηματοδοτώντας μια λαμπρή προοπτική βραχυπρόθεσμα». Την ίδια ώρα η αύξηση των μισθών παρέμεινε περιορισμένη, αλλά «οι πρόσφατες αυξήσεις των δημόσιων αμοιβών και η ελάττωση της χαλάρωσης στην οικονομία αναμένεται να ενθαρρύνουν και την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα».

Η Κομισιόν προειδοποιεί, επίσης, ότι οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές είναι αυξημένοι και συνδέονται με την αβεβαιότητα σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα που προκαλούν αύξηση ελλείμματος στο 2018, την πιθανή εισαγωγή νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων το 2019 και το πιθανό πρόσθετο κόστος μεταρρύθμισης του εθνικού συστήματος υγείας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available