Ρωμιοσύνη

Κύριε Διευθυντά,

Γέφυρα δύο Ηπείρων, Ασίας και Ευρώπης, Ανατολής και Δύσης, ήταν ανέκαθεν η Αρχαία Ελλάς. Γέφυρα φυσική, εδαφική αλλά και γέφυρα πνευματική, πολιτιστική. Ιδιαίτερα πολιτιστική.

Υστερα από τη σταθεροποίηση των ελληνικών φυλών και την εθνική τους ενοποίηση με κοινή ελληνική συνείδηση, η ενιαία εθνικά Ελλάδα διασπείρει τις ελληνικές εστίες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι εστίες είναι γνωστές με το όνομα αποικίες.

Στο χάρτη, η Ελλάδα φαίνεται να είναι στο τέλος της Ευρώπης. Στην Ιστορία, όμως, και μάλιστα στον πολιτισμό της είναι η αρχή της.

Οι Ελληνες έδωσαν όνομα στη σχεδόν άγνωστη μέχρι τότε ήπειρο. Πήραν την όμορφη ηρωίδα της μυθολογίας τους και το χάρισαν στην ανώνυμη αυτή περιοχή της Γης.

Η λατρεία της Ευρώπης έφυγε από τον τόπο της καταγωγής, την Ελλάδα, και μεταφέρθηκε σε ξένους τόπους, τους οποίους άρχιζε να φωτίζει το «αρχαίο πνεύμα των Ελλήνων».

Καυχάται σήμερα η Ευρώπη για την επιστήμη της, αλλά την οφείλει στους αρχαίους Ελληνες.

Καυχάται για την τέχνη της και για την κουλτούρα της, αλλά είναι οι Ελληνες πρώτοι που τη μετέδωσαν.

Καυχάται για την ιατρική της αλλά την πήρε από τον Ιπποκράτη.

Καυχάται για τη φιλοσοφία της, αλλά την οφείλει στους πρώτους φιλοσόφους του κόσμου, στους Ελληνες.

Καυχάται για την ατομική της ενέργεια αλλά την οφείλει στο Δημόκριτο. Αλλ’ η Ελλάδα δεν έδωσε στην Ευρώπη μόνο το «αρχαίο πνεύμα».

Της μετέφερε και το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Με την ελληνική γλώσσα γράφτηκε η «Προς Ρωμαίους» επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Με ελληνικά γράμματα και επιγράμματα στολίζονται οι κατακόμβες, που είναι το καύχημα της Ρώμης.

Η σύζευξη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και της Θείας Αποκαλύψεως του ελληνικού και του Χριστιανισμού, έγινε η πηγή της προόδου για τον Κόσμο ολόκληρο, και ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Το μεγαλείο του Βυζαντίου δεν ήταν περιορισμένο στα ελληνικά όρια μόνο.

Αντανακλούσε και στα γύρω του έθνη, με κέντρο του την πρωτεύουσα, την Πόλη.
«Της χώρας της ασκλάβωτης, ποιος θε να πει το κλάμα».

Κώστας Στούπης
Βοστώνη, ΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available