Στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Humanitarian Award for International Cooperation του IIE

Πηγή: ΙΣΝ.

Το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Institute of International Education) ανακοίνωσε ότι το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει επιλεγεί για να λάβει το βραβείο IIE Humanitarian Award for International Cooperation (Ανθρωπιστικό Βραβείο Διεθνούς Συνεργασίας).

Το Ανθρωπιστικό Βραβείο Διεθνούς Συνεργασίας του IIE απονέμεται σε οργανισμούς που προάγουν τον διάλογο και την αποδοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και επιδεικνύουν ισχυρή δέσμευση σε σκοπούς που προωθούν το όραμα που ενέπνευσε τη δημιουργία του IIE:

Τη δημιουργία ενός ειρηνικού, δίκαιου κόσμου που ενθαρρύνει τη διεθνή ανταλλαγή ιδεών και την ευρύτερη κατανόηση ανάμεσα στους λαούς και τους πολιτισμούς.

Το ΙΣΝ υποστήριξε τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (GDFP) του IIE, το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της συνεχιζόμενης αποχώρησης επιστημόνων από την Ελλάδα (brain drain) και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά.

Το ΙΣΝ θα παραλάβει το βραβείο Humanitarian Award for International Cooperation στην Ετήσια εκδήλωση του IIE, στις 15 Οκτωβρίου, 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βραβείο, δείτε εδώ.

Πηγή: SNF.org.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available