Στο +1,1% ο πληθωρισμός στην Κύπρο, τον Ιανουάριο

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Κύπρο, τον Ιανουάριο 2020, μειώθηκε κατά 0,60 μονάδες και έφτασε στις 100,83 μονάδες σε σύγκριση με 101,43 μονάδες τον Δεκέμβριο 2019. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,1%. Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2019 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (8,1%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 7,6%.

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2019, οι κατηγορίες Μεταφορές και Επικοινωνίες παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστά 4,1% και 3,3% αντίστοιχα.

Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-17,9%).

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 είχε η κατηγορία Μεταφορές (0,59).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,73), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η Ένδυση και Υπόδηση (-1,36).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιανουαρίου 2019 είχαν τα πετρελαιοειδή (0,60).

Τέλος, τα φρέσκα λαχανικά (0,38) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιανουαρίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα είδη ένδυσης (-0,99) και τα είδη υπόδησης (-0,37).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available