Συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των ανέργων

Γραφική παράσταση της κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2018, έφτασε τα 28.514 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το φετινό Nοέμβριο μειώθηκε στα 24.887 πρόσωπα σε σύγκριση με 25.219 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 σημειώθηκε μείωση 5.266 προσώπων ή 15,6% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.131 ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 939), των κατασκευών (μείωση 633), της μεταποίησης (μείωση 609), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 317), της εκπαίδευσης (μείωση 201) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.472).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available