Συνταξιοδοτείται η Αθηνά Κρομμύδα, διευθύντρια του Ημερησίου Σχολείου Φλάσινγκ

Φωτογραφία αρχείου: Η Χιακή Ομοσπονδία προσέφερε τα έσοδα από το Ομήρειο Βραβείο για την ενίσχυση του Ημερήσιου Σχολείου «Βασίλειος Σπυρόπουλος». Από αριστερά οι Νικόλαος Μιχαλιός, Αθηνά Κρομμύδα, Σταύρος Χαβιάρας και π. Παύλος Παλαιστίδης. «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ»/Κ. ΜΠΕΗΣ.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η διευθύντρια του Ημερησίου Σχολείου της κοινότητας Αγίου Νικολάου του Φλάσινγκ Νέας Υόρκης, κυρία Αθηνά Κρομμύδα θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου, έπειτα από μακροχρόνια και ευδόκιμη υπηρεσία στο Σχολείο του Αγίου Νικολάου και στην Ελληνική Παιδεία γενικότερα.

Την απόφαση της αυτή, η οποία όπως είπε στον «Ε.Κ.» είναι «για οικογενειακούς λόγους», την ανακοίνωση ήδη στους υπεύθυνους της κοινότητας του Αγίου Νικολάου, αλλά και στους γονείς.

Η κυρία Κρομμύδα η οποία συντέλεσε τα μέγιστα στην προαγωγή και ανάπτυξη του Σχολείου, μίλησε με λόγια φιλόφρονα για το Σχολείο και την κοινότητα. Είπε χαρακτηριστικά πως «την αγάπη, το σεβασμό, την εκτίμηση που έχω λάβει από αυτή την κοινότητα από όλους και αν ξανάρχιζα τώρα από την αρχή πάλι εκεί θα ήθελα να είμαι».

Χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως από όλους και ιδιαίτερα από τους μαθητές και μαθήτριες της και τους γονείς τους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *