Το Δέλβινον της Βορείου Ηπείρου

Κύριε Διευθυντά,

Το Δέλβινον, η ωραία και γραφική πολίχνη της Βορείου Ηπείρου με τις απερίγραπτες φυσικές καλλονές, τη δροσερή του τοποθεσία μέσα σε πολύκλαδη ρεματιά, το γλυκό της κλίμα και τον παντοτινό του γλαυκό ουρανό, σκλαβώνει τον επισκέπτη του.

Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον γεννήθηκαν και ρίζωσαν οι Δελβινιώτες και θα κάνουν τη γραφική τους πολίχνη με την ευγένειά τους και τη φιλοπατρία τους πνευματικό κέντρο, που θα πάρει ιδιαίτερη θέση στην Ιστορία της Ηπείρου.

Από την εποχή της Τουρκοκρατίας ως τα τελευταία χρόνια οι Δελβινιώτες διακρίθηκαν και διέπρεψαν εις το εμπόριο και τα γράμματα, στα έργα της φιλανθρωπίας, της φιλοπατρίας και της παλληκαριάς.

Η φιλογένεια και η φιλοπατρία των Δελβινιωτών φαίνονται καλύτερα από τους εθνικούς ευεργέτες του και τους αγωνιστές που έλαβαν μέρος σ’ όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους. Εμποροι στη Βενετία ο Σπύρος Στράτης και ο Σπύρος Ρίζος, διαθέτουν γενναία φιλοδωρήματα για τη συντήρηση του πανάρχαιου σχολείου τους.

Ανεπτυγμένο ήταν το εθνικό φρόνημα των Δελβινιωτών. Στην πανελλήνια εξέγερση του ‘21 οι Δελβινιώτες, όπως και όλοι οι Ηπειρώτες, κατέβηκαν στην επαναστατημένη πατρίδα, τον Μωριά και τη Ρούμελη να προσφέρουν τις πολεμικές τους υπηρεσίες.

Στα μέσα του 18ου αιώνος εξαίρετη θέση κατέχει στα εθνικά γεγονότα που αναστάτωσαν τον Ελληνισμό ολόκληρο ο Δελβινιώτης Οικουμενικός Πατριάρχης Σεραφείμ ο Β: Ο Σεραφείμ τα πρώτα γράμματα εδιδάχθηκε στο Δέλβινο.

Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στα Γιάννινα, πνευματική τότε πρωτεύουσα του Γένους, όπου ο Σεραφείμ επήρε ανώτερη μόρφωση και ακολούθησε το ιερατικόν στάδιον. Το 1757 εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης.

Οι Βορειοηπειρώτες, όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου και ανατείλει εις την υπόδουλον πατρίδα το φως της ελευθερίας δεν θα λησμονήσουν τον μέγαν Πατριάρχη, θα στολίσουν με την προτομή του την όμορφη και γραφική πλατεία του Δελβίνου.

Αυτό υπήρξε το Δέλβινον που σήμερα αντικρύζουμε με δέος για το κατάντημά του από τις συνεχείς επιδρομές και τις διώξεις από μέρους των αλβανικών κυβερνήσεων. Γι’ αυτό μία και μόνη είναι η λύση για τη σωτηρία του Δελβίνου και ολοκλήρου της Βορείου Ηπείρου, η απελευθέρωση και η ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.

Κώστας Στούπης
Βοστώνη, ΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available