Υπόγειες διαδρομές

Ο κ. Ιβάν Σαββίδης και ο κ. Αλέξης Τσίπρας το 2017 στο πλαίσιο της 2ης Συνόδου Θεσσαλονίκης. Φωτογραφία αρχείου: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΤΡΥΨΑΝΗ ΦΑΝΗ.

Ανησυχία και προβληματισμό για τον ρόλο και την εμπλοκή της Ρωσίας στα εθνικά …

To Read this Article Login or Subscribe

Login Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available