Νέα ηγεσία Μακεδόνων Φιλαδέλφειας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Μακεδονικός Σύλλογος Φιλαδέλφειας «Παύλος Μελάς», το Γυναικείο Τμήμα «Αμαλία» και το Τμήμα Νεολαίας «Αλέξανδρος ο Μέγας» ανήκουν στους πιο δραστήριους ομογενειακούς φορείς της Φιλαδέλφειας και πρωτοστατούν στη μεγαλειώδη παρέλαση και στις άλλες εκδηλώσεις. Πέρσι, όπως έγραψε ο «Ε.Κ.», ανέλαβαν την ευθύνη της διοργάνωσης του 66ου ετήσιου Συνέδριου της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής και εξέπληξαν τους πάντες.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Μακεδονικός Σύλλογος Φιλαδέλφειας «Παύλος Μελάς», το Γυναικείο Τμήμα «Αμαλία» και το Τμήμα Νεολαίας «Αλέξανδρος ο Μέγας» ανήκουν στους πιο δραστήριους ομογενειακούς φορείς της Φιλαδέλφειας και πρωτοστατούν στη μεγαλειώδη παρέλαση και στις άλλες εκδηλώσεις. Πέρσι, όπως έγραψε ο «Ε.Κ.», ανέλαβαν την ευθύνη της διοργάνωσης του 66ου ετήσιου Συνέδριου της Παμμακεδονικής Ενωσης Αμερικής και εξέπληξαν τους πάντες.
Οι επιτυχίες αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκλογικής συνελεύσεως των Μακεδόνων που συγκλήθηκε στο «The Drexelbrook» στο Ντρέξελ Χιλ της Φιλαδέλφειας. Οι εκλογές διεξήχθηκαν ομαλά διότι όλες ο γενιές των Μακεδόνων ενδιαφέρονται για το μέλλον όλων των τμημάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Παύλου Μελά» απαρτίζεται από τους Κώστα Μυτούλη, πρόεδρο, Τζον Αποστολίδη, αντιπρόεδρο, Λι Χριστοφορίδη, γραμματέα και τον κ. Κοσμά Γιάντσο ταμία.
Η ηγεσία της «Αμαλίας» απαρτίζεται από τις Ντίνα Βερικάκη (πρόεδρο), Ντία Καραμητροπούλου, αντιπρόεδρο, Αγνούλα Μαρκαντώνη, γραμματέα και Αθηνά Βαλβάνη, ταμία.
Το ΔΣ του «Αλέξανδρος ο Μέγας» πλαισιώνεται από τους Μαρία Κοτοπούλου, πρόεδρο, Αθηνά Πούτρου, αντιπρόεδρο, Λι Χριστοφορίδη, γραμματέα πρακτικών, Μιχάλη Καρά, γραμματέα αλληλογραφίας και Γιώργο Φίσφη, ταμία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available