Το 54% των Ελληνοκυπρίων εφέδρων ξεγελούν το σύστημα και δεν πάνε στρατό

(Φωτογραφία: ΓΤΠ)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Πράματα και θάματα αναφέρονται στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας «Έλεγχος Συστήματος Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς» που δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Έκθεση και με βάση στοιχεία του ΓΕΕΦ, από το σύνολο της εγγεγραμμένης/παρακολουθούμενης δύναμης εφέδρων, το 46% είναι ενταγμένοι σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, ενώ το υπόλοιπο 54% είναι, είτε προσωρινά διαγραμμένοι είτε περιλαμβάνονται στην Υπόλοιπη Δύναμη της εφεδρείας.

Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως υπάρχουν άτομα που δηλώνουν ότι βρίσκονται στο εξωτερικό για λόγους εργασίας είτε το δηλώνουν ως μόνιμο τόπο διαμονής τους χωρίς αυτό να ισχύει με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται ως έφεδροι στον στρατό. Επίσης μια άλλη αναφορά που προκαλεί εντύπωση είναι η περίπτωση 21 ατόμων που έχουν διαγραφεί από την εφεδρεία για τον λόγο ότι είναι αστυνομικοί ενώ πότε δεν υπηρέτησαν στην Αστυνομία!

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι σκοπός του ελέγχου συμμόρφωσης, είναι να εξετάσει/αξιολογήσει, μέσω της εξασφάλισης επαρκών, κατάλληλων και συναφών αποδεικτικών στοιχείων ελέγχου, κατά πόσο το Σύστημα Επιστράτευσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε νομοθετικές και ρυθμιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του (κριτήρια ελέγχου), κατά τρόπο ισότιμο και δίκαιο προς όλους τους εφέδρους.

Όπως υποδεικνύεται το Σύστημα Επιστράτευσης (ΣΕ) είναι το σύνολο των βασικών αρχών, μεθόδων, διαδικασιών σχεδίασης και προπαρασκευής, για τη διεξαγωγή της επιστράτευσης μέσω της πρόσκλησης προσωπικού από την εφεδρεία και ανακατανομής του διατιθέμενου προσωπικού, καθώς και της επίταξης των ελλειπόντων μέσων, προκειμένου η Εθνική Φρουρά (ΕΦ) να αποκτήσει την απαιτούμενη ισχύ στον επιθυμητό χρόνο και τόπο, συμβάλλοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο στην εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων όταν αυτό απαιτηθεί.

Τα πιο «κτυπητά» περιστατικά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, εντοπίσθηκαν 21 περιπτώσεις που αφορούν σε άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στην προσωρινά διαγραμμένη εφεδρεία με την αιτιολογία ότι αυτά είναι μέλη της Αστυνομίας, αλλά ουδέποτε υπήρξαν μέλη της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

Εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός εφέδρων που είναι καταχωρισμένοι στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «εξωτερικό για λόγους εργασίας» και ως εκ τούτου έχουν διαγραφεί προσωρινά από τη δύναμη εφεδρείας της ΕΦ, επί σειρά ετών, παρόλο ότι βάσει στοιχείων του Αρχείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκύπτει πως διαμένουν και εργάζονται στην Κύπρο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ποδοσφαιριστές αθλητικών σωματείων, εκπρόσωπος τύπου Κοινοβουλευτικού Κόμματος και επώνυμος δικηγόρος, καθώς επίσης απόγονοι/ συγγενείς διατελέσαντος ανώτατου στελέχους της Αστυνομίας, νυν Βουλευτή, λειτουργών του Υπουργείου Άμυνας και γνωστών επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με την έκθεση ανάμεσα στους εφέδρους που παρουσιάζονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την ένδειξη «εξωτερικό μόνιμος κάτοικος», εντοπίσθηκε και δημοφιλής ποδοσφαιριστής κυπριακής ομάδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available