Νέος αεροπορικός κολοσσός

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες United Airlines και Continental Airlines ανακοίνωσαν σήμερα τη συγχώνευσή τους με την οποία δημιουργείται η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο. Η συγχώνευση αυτή βασίζεται σε μια ανταλλαγή μετοχών χωρίς την προσθήκη επιτίμου. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της United Airlines

Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες United Airlines και Continental Airlines ανακοίνωσαν σήμερα τη συγχώνευσή τους με την οποία δημιουργείται η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία στον κόσμο.

Η συγχώνευση αυτή βασίζεται σε μια ανταλλαγή μετοχών χωρίς την προσθήκη επιτίμου.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της United Airlines θα έχουν το 55% του κεφαλαίου της νέας εταιρίας και αυτοί της Continental το 45%.

Η συγχώνευση, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού, θα οριστικοποιηθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2010.

Διευθυντής της νέας αεροπορικής εταιρίας, η οποία θα ονομάζεται United, θα είναι ο νυν επικεφαλής της Continental Τζεφ Σμίσεκ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available