Αύξηση εισαγωγών – εξαγωγών

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυξημένες κατά 217, 3 εκ. ευρώ παρουσιάζονται οι συνολικές εισαγωγές αγαθών στην Κύπρο (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2010, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, την ίδια ώρα που αύξηση κατά 34,3 εκ. ευρώ παρουσιάζουν για την ίδια περίοδο και οι συνολικές εξαγωγές αγαθών από την Κύπρο (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυξημένες κατά 217, 3 εκ. ευρώ παρουσιάζονται οι συνολικές εισαγωγές αγαθών στην Κύπρο (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2010, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, την ίδια ώρα που αύξηση κατά 34,3 εκ. ευρώ παρουσιάζουν για την ίδια περίοδο και οι συνολικές εξαγωγές αγαθών από την Κύπρο (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ).

Ως εκ τούτου, αυξημένο κατά 183 εκ. ευρώ παρουσιάζεται κατά την ίδια περίοδο και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών ανήλθαν την εν λόγω περίοδο στα 2.546,1 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 2.328,8 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2009.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών, αυτές ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2010 στα 438,6 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 404,3 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available