Ελαφρά μειωμένο το κυπριακό νηολόγιο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ελαφρώς μειωμένος είναι ο αριθμός και η ολική χωρητικότητα των πλοίων που ήταν εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2010, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, μέχρι τις 30 Ιουνίου ο αριθμός των εγγεγραμμένων πλοίων ανερχόταν σε 1843, δηλαδή ο κυπριακός στόλος παρουσίασε μείωση κατά 13 πλοία σε σχέση με το σύνολο των υπό κυπριακή σημαία πλοίων το 2009.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ελαφρώς μειωμένος είναι ο αριθμός και η ολική χωρητικότητα των πλοίων που ήταν εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2010, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, μέχρι τις 30 Ιουνίου ο αριθμός των εγγεγραμμένων πλοίων ανερχόταν σε 1843, δηλαδή ο κυπριακός στόλος παρουσίασε μείωση κατά 13 πλοία σε σχέση με το σύνολο των υπό κυπριακή σημαία πλοίων το 2009.

Μικρή πτώση παρατηρήθηκε και σε ό,τι αφορά στην ολική χωρητικότητα των πλοίων του κυπριακού νηολογίου. Ετσι, από 21,7 εκατομμύρια κόρους το 2009, η χωρητικότητα μειώθηκε σε 21,6 εκατομμύρια κόρους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Ενδεικτικά, ο αριθμός και η χωρητικότητα των μεγάλου τύπου πλοίων παρουσιάζει αυξομειώσεις σε σχέση με το 2009. Για παράδειγμα αυξημένος, έστω και οριακά, είναι ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων, καθώς και των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών προϊόντων, όπως επίσης αυξημένη είναι και η χωρητικότητα των πλοίων χύμα φορτίου. Αντίθετα, παρατηρείται οριακή μείωση στα πετρελαιοφόρα, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στα φορτηγά γενικού φορτίου.

Εξίσου μικρή είναι η μείωση που παρατηρείται και σε μικρά πλοία, όπως σκάφη αναψυχής και μηχανοκίνητες θαλαμηγούς, ενώ στις ιστιοφόρους θαλαμηγούς σημειώνεται οριακή αύξηση.

Οσον αφορά τα ναυτικά ατυχήματα, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2009 δείχνουν μια κατακόρυφη άνοδο σε σχέση με τα έτη 2007 και 2008 χωρίς ωστόσο, ευτυχώς, να έχουν καταγραφεί απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Συγκεκριμένα, το 2009 σημειώθηκαν 119 ατυχήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 33 ανθρώπων. Ενα από αυτά κρίθηκε από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας ως πολύ σοβαρό, άλλα 13 ως σοβαρά, ενώ τα υπόλοιπα ατυχήματα ήταν μικρότερης σημασίας. Το 2007, σύμφωνα με τις στατιστικές του ΤΕΝ, τα ναυτικά ατυχήματα ανήλθαν στα 57, ενώ τραγικός ήταν ο απολογισμός σε ό,τι αφορά ανθρώπινες ζωές. Σημειώθηκαν τρεις θάνατοι και τρεις ολικές απώλειες πλοίων εγγεγραμμένων στο κυπριακό νηολόγιο.

Το 2006 ο συνολικός αριθμός των ατυχημάτων ήταν ακόμα ψηλότερος και είχε φτάσει τα 63. Αυτή ήταν και η χειρότερη χρονιά από την άποψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Δέκα μέλη πληρωμάτων βρήκαν το θάνατο και σημειώθηκε μία ολική απώλεια πλοίου. Από το 2001 μέχρι και το 2007, το κυπριακό νηολόγιο κατέγραψε την καλύτερη επίδοσή του το 2004 με μόνο 29 ατυχήματα αν και οι απώλειες ανθρώπινων ζωών έφθασαν τις τέσσερις. Το 2008 ο αριθμός τους είχε ανέβει στα 70.

Η μεγάλη αύξηση των ατυχημάτων το 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη του 2008, οφείλεται σε ένα βαθμό στην αλλαγή των κριτηρίων καταγραφής, καθώς πριν από το 2009, πολλά μικροατυχήματα καταγράφονταν σε ξεχωριστό πίνακα ως συμβάντα, ενώ από το 2009 καταγράφονται όλα τα ατυχήματα στην ίδια κατηγορία των ατυχημάτων. Επίσης, από την 1 Ιουλίου 2008 άρχισε η συμπερίληψη και των ατυχημάτων μικρών σκαφών, πράγμα που δεν συνέβαινε προηγουμένως.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available