Υποβαθμίστηκε και η κυπριακή οικονομία

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυτό που όλοι απεύχονταν γίνεται πραγματικότητα. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard * Poor’s προχώρησε σήμερα στην υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, από το επίπεδο Α+ στο επίπεδο Α. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για δημοσιονομική εξυγίανση. Σε αιτιολογικό του σημείωμα ο οίκος Standard * Poor’s προειδοποιεί για τα ρίσκα που εμπερικλείει η απότομη μεγέθυνση του τραπεζικού κλάδου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Αυτό που όλοι απεύχονταν γίνεται πραγματικότητα. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Standard * Poor’s προχώρησε σήμερα στην υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, από το επίπεδο Α+ στο επίπεδο Α. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για δημοσιονομική εξυγίανση. Σε αιτιολογικό του σημείωμα ο οίκος Standard * Poor’s προειδοποιεί για τα ρίσκα που εμπερικλείει η απότομη μεγέθυνση του τραπεζικού κλάδου. Ο οίκος εντοπίζει αυξημένους κινδύνους από το διογκούμενο πιστωτικό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και προειδοποιεί για «μετάσταση» των κινδύνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο δημοσιονομικό ισοζύγιο. Στις 21 Ιουλίου ο οίκος είχε θέσει τη διαβάθμιση της Κύπρου σε CreditWatch Negative, μετά την αδυναμία της κυπριακής κυβέρνησης να περάσει τα φορολογικά μέτρα από τη Βουλή.

Χθες, ο οίκος παρουσιάστηκε πιο θετικός στο θέμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για τους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο οίκος βλέπει τον Προϋπολογισμό του 2011 ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τονίζει ωστόσο ότι «επισκιάζεται από ενδεχόμενα δημοσιονομικά ρίσκα».

Σύμφωνα με τον οίκο, το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο από ότι πριν σε πιστωτικούς κινδύνους.

Μεγάλες τράπεζες

Η υποβάθμιση αντανακλά τη γνώμη των S*P για τους πιστωτικούς κινδύνους που υπάρχουν λόγω του ενεργητικού των τραπεζών στο εξωτερικό και του εγχώριου δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Ο οίκος εκτιμά ότι αυτά εμπερικλείουν κινδύνους που θα έχουν επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά.

Την τελευταία δεκαετία, αναφέρουν, η ευημερία στην Κύπρο αυξήθηκε σταθερά εν μέρει ως αποτέλεσμα της ταχείας επέκτασης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ο ισολογισμός του οποίου είναι 7 φορές το ΑΕΠ της χώρας.

Η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα ελληνικά ομόλογα και σε ελληνικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σε σημείο που σήμερα υπερβαίνει τις 2,5 φορές το ΑΕΠ, αναφέρουν.

Και στην Κύπρο, τα πιστωτικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών είναι 280% το ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, αναφέρουν οι Standard and Poor’s. Το μεγαλύτερο μέρος των εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες είναι σε ακίνητα, προσθέτουν, των οποίων οι αξίες υπέστηκαν μειώσεις την τελευταία διετία.

Τα ειδικά ομόλογα

Πέραν του μεγέθους του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι S*P σημειώνουν ότι η κυπριακή κυβέρνηση έχει και άμεση έκθεση στους συγκεκριμένους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους λόγω των ειδικών ομολόγων που εκδόθηκαν πέρσι προς όφελος των τραπεζών.

Τα ομόλογα, που εκδόθηκαν μετά από παραινέσεις της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών, αντιστοιχούν με το 5% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών, το οποίο εγγυήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το τραπεζικό σύστημα, σημειώνεται, έχει ανταλλάξει το 5% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (3 δισ. ευρώ, ή 17% του ΑΕΠ) για κρατικά ομόλογα στο πλαίσιο συμφωνίας για αντιστροφή της πράξης εντός τριετούς διάρκειας. Οι κυπριακές τράπεζες με τη σειρά τους άρχισαν συμφωνίες επαναγοράς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τα ομόλογα. Οι Standard * Poor’s θεωρούν τα 3 δισ. ευρώ ως υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα περιλαμβάνουν στο δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με τον οίκο, η οικονομική στήριξη προς τις τράπεζες έχει προστεθεί στη δημοσιονομική πίεση που δέχεται κυβέρνηση από την παγκόσμια ύφεση.
Δεύτερη υποβάθμιση

Σε σχέση με το αρνητικό outlook οι S*P σημειώνουν ότι αντανακλά την άποψή τους ότι τα ρίσκα του μεγάλου χρηματοπιστωτικού τομέα μπορούν να μεταφερθούν στα δημόσια οικονομικά. Αν δούμε τους πιστωτικούς κινδύνους να αυξάνονται, από υποβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, ή ψηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα ratings της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μπορούσαν να πιεστούν.

Αντίθετα, αν τα κεφαλαιακά αποθέματα του συστήματος αντέξουν τη διάβρωση της ποιότητας του ενεργητικού χωρίς να επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά, το rating θα σταθεροποιηθεί στα σημερινά επίπεδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available