48 εκατομμύρια ευρώ από φορολογίες και περικοπές δαπανών

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης παρουσίασε στη Βουλή τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2011. Σε ομιλία του απαρίθμησε τα μέτρα που θα προωθήσει η κυβέρνηση, μετά από συμφωνία ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τα μέτρα αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 248 εκατομμυρίων ευρώ, από φόρους και εξοικονομήσεις.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης παρουσίασε στη Βουλή τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2011. Σε ομιλία του απαρίθμησε τα μέτρα που θα προωθήσει η κυβέρνηση, μετά από συμφωνία ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τα μέτρα αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 248 εκατομμυρίων ευρώ, από φόρους και εξοικονομήσεις.

Μεταξύ άλλων, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται πρόνοιες για:

1. Εισαγωγή ΦΠΑ 5% στα τρόφιμα και φάρμακα από 1.1.2011 και διαφοροποίηση στην τιμολόγηση του νερού. Το μέτρο αυτό θα επιφέρει γύρω στα 70 εκ. ευρώ.

2. Εισαγωγή τέλους 0,05% στο παθητικό των τραπεζών για τα επόμενα 2 χρόνια, που θα αφορά τις καταθέσεις πέραν των 100.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα επιφέρει γύρω στα 60 εκ. ευρώ.

3. Αύξηση από 20% – 30% του φόρου κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα. Το μέτρο αυτό θα επιφέρει γύρω στα 30 εκ. ευρώ.

4. Πολεοδομική ρύθμιση και επίσπευση έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι για κάθε 1.000 νέους τίτλους θα υπάρχουν έσοδα 7 εκ. ευρώ.

5. Μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους κατά 40 εκ. ευρώ.

6. Μείωση του κρατικού μισθολογίου κατά 35 εκ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει έσοδα, εξαιρουμένων των δανείων, ύψους 5. δισεκατομμυρίων και 977 εκατομμυρίων ευρώ, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους 5 δισεκατομμυρίων και 707 εκατομμυρίων ευρώ το 2010.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων το 2011 υπολογίζεται να φθάσει το 4,7% σε σύγκριση με την αναμενόμενη αύξηση ύψους 7,1% κατά το 2010.

Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του 2011, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, ανέρχεται στα 8 δισεκατομμύρια και 26 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους 7 δισεκατομμύρια και 936 εκατομμύρια ευρώ κατά το 2010.

Η ποσοστιαία αύξηση των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2011 σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2010 περιορίζεται στο 1,1% σε σύγκριση με 15,9% που προϋπολογίστηκε τον προηγούμενο χρόνο.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται ότι θα μειωθούν σε σύγκριση με το 2010 και να περιοριστούν γύρω στο 44,8% από το 45,8% του προηγούμενου έτους.

Στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χαρίλαος Σταυράκης έκανε εκτενή λόγο για τα μέτρα εξυγίανσης της κυπριακής οικονομίας, δηλώνοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2011 μπορεί να κυμανθεί στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ή και ακόμη χαμηλότερα, υπερκαλύπτοντας έτσι τον στόχο που ετέθη σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ενωση για ποσοστό 4,5% του ΑΕΠ.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2011, δήλωσε ο κ. Σταυράκης, «συμβάλλει στη δημοσιονομική εξυγίανση, χωρίς να επηρεάζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και χωρίς να μειώνει τα κοινωνικά κεκτημένα».

«Επιπλέον», συνέχισε, «ύστερα από πολλές συζητήσεις και επαφές, έχουμε καταλήξει στο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε και να υπερκαλύψουμε τους στόχους που μας έχει βάλει η Ευρώπη». «Με τον Προϋπολογισμό και τη δέσμη μέτρων», συνέχισε, «μπαίνουν οι βάσεις για την πορεία εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available