Ζητούν, αλλά δεν βρίσκουν Ελληνες αξιωματικούς οι ναυτιλιακές

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα - «ΑΠΕ»). Περιζήτητοι είναι οι Ελληνες αξιωματικοί στις ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στελέχη στην αγορά για να καλύψουν αυτή τη ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα που ήλθε στη δημοσιότητα χθες από την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers» (PwC) στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα – «ΑΠΕ»). Περιζήτητοι είναι οι Ελληνες αξιωματικοί στις ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας, ωστόσο δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στελέχη στην αγορά για να καλύψουν αυτή τη ζήτηση, σύμφωνα με έρευνα που ήλθε στη δημοσιότητα χθες από την εταιρεία «PricewaterhouseCoopers» (PwC) στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, με βάση όσα δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην εν λόγω έρευνα, ο αριθμός των διαθέσιμων αξιωματικών και ναυτικών στην ελληνική αγορά εργασίας έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό αποδίδεται στο ότι το επάγγελμα δεν φαίνεται ελκυστικό στις νεότερες γενιές. Μακροπρόθεσμα, αυτή η κατάσταση αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο για τις ελληνικές εταιρείες, με δεδομένο ότι τείνουν να εμπιστεύονται περισσότερο τους Ελληνες αξιωματικούς.

Αντίθετα, η έλλειψη ναυτικών δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τις υπόλοιπες θέσεις στα πλοία. Οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες διαθέτουν γραφεία προσωπικού σε χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης με στόχο να προσλαμβάνουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δίνονται πολλές παροχές στους αξιωματικούς για να παραμείνουν στην εταιρεία. Η διάθεση σημαντικών παροχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη αξιωματικών στον κλάδο της ναυτιλίας.

Σε άλλο σημείο της έρευνας, προκύπτει πως η σύνδεση της αξιολόγησης με τις αμοιβές στους περισσότερους κλάδους της αγοράς θεωρείται απαραίτητη. Ομως, στις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επικρατεί σκεπτικισμός σχετικά με τη δυσκολία εφαρμογής συστημάτων που θα διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα των αξιολογήσεων καθώς και την αποφυγή προστριβών μεταξύ αξιολογητών και αξιολογουμένων.

Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση χωρίς θετικές ή αρνητικές συνέπειες για τους αξιολογούμενους οδηγεί στην υποβάθμιση ή και απαξίωση του συστήματος. Ιδιαίτερα για τους ναυτικούς οι οποίοι έχουν υψηλή απόδοση, η αναγνώριση των προσπαθειών αλλά και η υλική ανταμοιβή τους είναι σημαντικές για την διαρκή παρακίνησή τους.

Οι ναυτιλιακές χρησιμοποιούν τα συστήματα αξιολόγησης για να επιτύχουν την κατάλληλη σύνθεση των πληρωμάτων και να αξιολογήσουν τις επαναπροσλήψεις των ναυτικών.

Σχεδόν όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα (δέκα στις δώδεκα) χρησιμοποιούν τα συστήματα αξιολόγησης για να σχεδιάσουν την επάνδρωση των πληρωμάτων τους, με στόχο να επιτύχουν την καλύτερη σύνθεση του πληρώματος έτσι ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας, χωρίς προστριβές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, βάσει των συστημάτων αξιολόγησης, εξετάζουν αν θα επαναπροσλάβουν ή όχι ένα ναυτικό.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των πληρωμάτων για τον καθορισμό, ή μη, των μισθολογικών αυξήσεων ή των μπόνους. Λίγες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, κυρίως με έδρα στο εξωτερικό, συνδέουν άμεσα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τις αποφάσεις που αφορούν αμοιβές.

Στην έρευνα συμμετείχαν γενικοί διευθυντές, διευθυντές προσωπικού στόλου, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού από δώδεκα ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Δανία και στη Σουηδία. Το δείγμα της έρευνας καλύπτει 39.500 ναυτικούς και 1.320 πλοία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available