Νέα υποβάθμιση σοκ της κυπριακής οικονομίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Νέα υποβάθμιση σοκ της κυπριακής οικονομίας ανακοίνωσε απροσδόκητα χθες το απόγευμα ο οίκος Standard and Poor’s - την επομένη της υποβάθμισης της Ελλάδας - λόγω ακριβώς της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της νήσου στην ελληνική αγορά και στο ελληνικό χρέος. Ο διεθνής οίκος υποβάθμισε την Κύπρο από Α/Α-1 σε Α- /Α2 διατηρώντας αρνητικό τον ορίζοντα του rating.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Νέα υποβάθμιση σοκ της κυπριακής οικονομίας ανακοίνωσε απροσδόκητα χθες το απόγευμα ο οίκος Standard and Poor’s – την επομένη της υποβάθμισης της Ελλάδας – λόγω ακριβώς της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος της νήσου στην ελληνική αγορά και στο ελληνικό χρέος. Ο διεθνής οίκος υποβάθμισε την Κύπρο από Α/Α-1 σε Α- /Α2 διατηρώντας αρνητικό τον ορίζοντα του rating.
Ο οίκος βλέπει τη σημαντική έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα σαν μια αδυναμία στα ratings της Κύπρου λόγω της επιδείνωσης της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.
«Κατά την άποψή μας, η αυξημένη πιθανότητα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναδιαρθρώσει το χρέος της αυξάνει τον κίνδυνο ότι σημαντικό κομμάτι της έμμεσης έκθεσης του κυπριακού δημοσίου σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις θα γίνει άμεση, και θα μεταναστεύσει στον ισολογισμό της κυβέρνησης», αναφέρει.
Επιπρόσθετα, ο οίκος εκτιμά ότι οι επιδράσεις από πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους χρηματοδότησης για τις κυπριακές τράπεζες και να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην οικονομική ανάκαμψη.
Ο οίκος είχε υποβαθμίσει την Κύπρο κατά μία βαθμίδα και τον περασμένο Νοέμβριο, επικαλούμενος το μέγεθος του τραπεζικού τομέα και την έκθεση του στην ελληνική αγορά. Στην έκθεση του, που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην Κύπρο, είχε διασυνδέσει και τότε την υποβάθμιση της Κύπρου με αυτή της Ελλάδας.
Αυτή τη φορά προειδοποιεί με πρόσθετες υποβαθμίσεις σε περίπτωση που αυξηθούν οι πιστωτικοί κίνδυνοι του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου, όπως θα διαφανεί από πρόσθετη επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών στην Ελλάδα ή στη χρηματοδοτική βάση της ίδιας της Κύπρου. Η διαβάθμιση θα εξαρτηθεί επίσης από την επίδραση της ποιότητας χαρτοφυλακίου των τραπεζών στη δημοσιονομική θέση της Κύπρου.
Αντίθετα, σημειώνεται ότι τα ratings θα μπορούν να σταθεροποιηθούν στα τρέχοντα επίπεδα αν το κυπριακό τραπεζικό σύστημα εμφανίσει μεγάλη ανθεκτικότητα και ενισχύσει περαιτέρω τα επίπεδα κεφαλαίου για να υποστηρίξει την έκθεση στην Ελλάδα χωρίς την προσφυγή σε κρατικούς πόρους.
Αποποίηση ευθυνών από κυπριακό ΥΠ.ΟΙΚ.
Το κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, αποποιείται ευθυνών για τη νέα δυσμενή εξέλιξη και ρίχνει το… μπαλάκι προς την Κεντρική Τράπεζα. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του:
«Ο Standard and Poor’s θεωρεί ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα χρηματοδότησης στις κυπριακές τράπεζες και να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και στο ρυθμό ανάπτυξης.
»Οπως είναι γνωστό, η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος είναι αποκλειστικά ευθύνη και η κύρια δραστηριότητα της Κεντρικής Τράπεζας η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή.
Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο είναι εύρωστο. Η αυξημένη ροή ξένων καταθέσεων στην Κύπρο κατά τους τελευταίους 12 μήνες είναι ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available