7 δισ. ο ελληνικός «ιός» που χτύπησε την Κύπρο

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δεύτερη ύφεση θα χτυπήσει την πραγματική οικονομία της Κύπρου με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα σε περίπτωση που επαληθευθεί το ακραίο σενάριο του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Ρoor’s. Η επόμενη μέρα και η δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης αναδεικνύει τους προβληματισμούς που καταγράφονται λόγω της χρηματοπιστωτικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Δεύτερη ύφεση θα χτυπήσει την πραγματική οικονομία της Κύπρου με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα σε περίπτωση που επαληθευθεί το ακραίο σενάριο του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Ρoor’s. Η επόμενη μέρα και η δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης αναδεικνύει τους προβληματισμούς που καταγράφονται λόγω της χρηματοπιστωτικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα.
Από το περιεχόμενο της έκθεσης διαφαίνεται υπό ποια γωνία οι αναλυτές του οίκου εντοπίζουν κεφαλαιακούς κινδύνους από την παρουσία των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι η κυπριακή κυβέρνηση ενδέχεται να χρειαστεί 1,2 – 1,7 δισ. ευρώ για να τις στηρίξει σε περίπτωση ανάγκης λόγω χτυπήματος από ελληνικό «ιό».
Η μεγαλύτερη ανησυχία για τον οίκο προκύπτει από την πιθανότητα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και εκτιμά ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για haircut στα ελληνικά ομόλογα, που θα επηρεάσει και τις κυπριακές τράπεζες. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που επικαλείται ο οίκος, οι κυπριακές τράπεζες έχουν παραχωρήσει στην ελληνική αγορά δάνεια 21,6 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή κατέχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 6,4 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,7 φορές το ΑΕΠ της Κύπρου. Προσθέτουν ότι σε περίπτωση αναδιάρθρωσης οι ζημιές στα ομόλογα θα είναι μεταξύ 50% – 70% και σε απόλυτους ρυθμούς οι συνολικές ζημιές μπορεί να κυμανθούν μεταξύ 5,5 ευρώ και 7 δισ. ευρώ.
Στην έκθεση των Standard and Ρoor’s τα αρνητικά σημεία όπως αυτά καταγράφονται στο ακραίο σενάριο, είναι τα ακόλουθα:
– Οι κυπριακές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν μεγάλη αύξηση στο κόστος χρηματοδότησής τους και πίεση στα καθαρά επιτοκιακά τους περιθώρια. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο συνεπάγεται ακριβότερο δανεισμό σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και χορηγήσεις με το σταγονόμετρο.
– Μείωση των κερδών του τραπεζικού συστήματος θα πλήξει τα έσοδα της κυβέρνησης, όπου ο τομέας έχει μεγάλη συμβολή στο εταιρικό εισόδημα που αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των συνολικών κρατικών εσόδων το 2010.
– Η επιβράδυνση της αύξησης των δανείων και η μείωση των καταθέσεων από μη κατοίκους θα «πνίξουν» τη σημερινή μέτρια οικονομική ανάκαμψη και θα ασκήσουν πίεση στο ισοζύγιο πληρωμών.
Ο οίκος εκτιμά ότι στη δυνητική ανάγκη να χρειασθεί η κυβέρνηση να στηρίξει τον τραπεζικό τομέα συνεπάγεται σημαντική αύξηση (κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες) του ήδη ψηλού χρέους. Οι S*amp;Ρ αναφέρουν ότι το χρέος της Κύπρου είναι στο 77% του ΑΕΠ προσθέτοντας στις υποχρεώσεις της και τα ειδικά ομόλογα ύψους 3 δισ. ευρώ που εξέδωσε στις τράπεζες στο τέλος του 2009.
Ο προβληματισμός του οίκου S*amp;Ρ, πέρα από την κατοχή ελληνικών ομολόγων από τις κυπριακές τράπεζες, επικεντρώνεται και στα δάνεια που έχουν δώσει τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Οι S*amp;Ρ εντοπίζουν κινδύνους από τα δάνεια ύψους 21,6 δισ. ευρώ που έχουν εκδώσει οι κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα και υπολογίζουν ότι οι ζημιές (επισφάλειες) ενδέχεται να φθάσουν τα 2,16 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.
Πάντως παρά τους σημαντικούς κινδύνους που εντοπίζει ο οίκος, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αναφέρει, είχε υψηλά επίπεδα κεφαλαίου στο τέλος του 2010, που φθάνουν το 12,2%. Αναμένει δε ότι οι μεγάλες τράπεζες θα ενισχύσουν περαιτέρω τα κεφάλαιά τους στα επίπεδα του 14% μέσω της έκδοσης rights και μετατρέψιμων χρεογράφων και σημειώνει ότι οι μεγάλοι ξένοι μέτοχοι μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα κεφάλαια αν χρειαστεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available