GR US

Ανάκληση 26 υπηκοοτήτων αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Εθνικός Κήρυξ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης προβαίνει σε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου, ανακοινώνοντας τις αποφάσεις για ανάκληση 26 υπηκοοτήτων που είχαν πολιτογραφηθεί κατ` εξαίρεση (Φωτογραφία: Σταύρος Ιωαννίδης/ΓΤΠ).

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Την έναρξη διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακή Δημοκρατίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 26 πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί κατ` εξαίρεση, αποφάσισε σε μαραθώνια συνεδρία του την Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε μετά τις αποκαλύψεις για τις σκανδαλώδεις πολιτογραφήσεις του Μαλαισιανού απατεώνα Τζο Λόου (Jho Low), ο οποίος φιγουράρει στη λίστα των διεθνώς καταζητουμένων της Ιντερπόλ, αλλά και αξιωματούχων του δικτατορικού καθεστώτος της Καμπότζης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για: 5 Κινέζους, 1 Ιρανό, 1 Μαλαισιανό, 2 Κενυάτες, 9 Ρώσους και 8 Καμποτζιανούς.  Πρόκειται για εννιά επενδυτές, σύνολο 26 πρόσωπα μαζί με τους συγγενείς τους οι οποίοι επίσης έλαβαν κυπριακό διαβατήριο.

Την απόφαση ανέγνωσε μετά από την τετράωρη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωσταντίνος Πετρίδης, λέγοντας ότι προνοείται παράλληλα η σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των διαδικασιών και την υποβολή συμπερασμάτων στο Υπουργικό. Στην τριμελή επιτροπή συμμετέχουν η Γενική Λογίστρια ως πρόεδρος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η Νομική Υπηρεσία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε παράλληλα την βούληση της Κυβέρνησης για αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν το κυπριακό πρόγραμμα επενδύσεων.

Στις δηλώσεις του ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για αφαίρεση των διαβατηρίων από 26 πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών πρόκειται για εννέα επενδυτικές υποθέσεις και αφορά 26 πρόσωπα, με κάποιες εξ αυτών, σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη να είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελείται από επτά μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Η απόφαση του Υπουργικού:

Συγκεκριμένα το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα αποφάσισε:

- Να επιβεβαιώσει τη βούληση της Κυβέρνησης για αυστηρή τήρηση των όρων, των κριτηρίων και τον προϋποθέσεων που διέπουν το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα καθώς και την καθολική διεξαγωγή ελέγχων για εφαρμογή και γενικότερα για αυστηρή εφαρμογή όλου του πλαισίου και των διαδικασιών που διέπουν το ΚΕΠ.

- Την έναρξη της διαδικασίας αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα πάντα με την κείμενη Νομοθεσία από 26 πρόσωπα τα οποία έχουν πολιτογραφηθεί κατ’ εξαίρεση.

- Να εξουσιοδοτήσει τον ΥΠΕΣ να συνεχίσει τη διαδικασία ελέγχου όλων των προσώπων που πολιτογραφήθηκαν κατ΄ εξαίρεση μέχρι το 2018, έτος κατά το οποίο θεσπίστηκαν νέες αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου.

- Σύσταση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τη Γενική Λογίστρια και πρόεδρο της Αρχής δημόσιας εποπτείας εξυγίανσης και ελεγκτικού επαγγέλματος ως Προέδρου, του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπου της Νομικής Υπηρεσίας, ως μελών, της οποίας έργο θα είναι η εξέταση των πορισμάτων των νέων ελέγχων και η υποβολή έκθεσης και συμπερασμάτων στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει επίσης κατά πόσον ξεκινά η διαδικασία αποστέρησης από το υπουργικό συμβούλιο περιλαμβανομένων των 26 αιτήσεων που αναφέρονται πιο πάνω, εγκρίθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πρόσθετα η Επιτροπή θα μπορεί να προβεί σε εισηγήσεις και συστάσεις για βελτίωση του ΚΕΠ. Νοείται ότι σε περίπτωση που κατά την οποία η νέα έρευνα διαπιστώσει το ενδεχόμενο ύπαρξης ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων οποιουδήποτε προσώπου θα ακολουθηθούν οι νενομισμένες διαδικασίες.

- Να εξουσιοδοτήσει τον ΥΠΕΣ όπως στείλει αμέσως τους κανονισμούς που θα καθορίζουν το πλαίσιο εφαρμογής του ΚΕΠ στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και εν συνεχεία να τις καταθέσει στο Υπουργικό και στη Βουλή για έγκριση. Λαμβανομένου υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2017 απαιτείται η προσκόμιση ετήσιου πιστοποιητικού προόδου ανέγερσης των ακινήτων το οποίο εκδίδεται από τον μελετητή του έργου θα εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών για αύξηση του ελέγχου.

- Να επιβεβαιώσει την απαγόρευση της διαφήμισης του επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με τις πρόνοιες του κώδικα συμπεριφοράς που ισχύει, με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13/2/19.

Τον έλεγχο των πολιτογραφήσεων προ του 2018 ανέλαβαν τρεις εξειδικευμένοι οίκοι που από τον περασμένο Δεκέμβριο και εντεύθεν διεξάγουν ενισχυμένους ελέγχους δέουσας επιμέλειας για όλους τους αιτούντες και όλες τις αιτούσες.

Πρόκειται για τους οίκους Sterling Diligence, Kroll και S-RM Intelligence and Risk Consulting.