GR US

Πώς οικοδομείται ένα Εθνος: Συζήτηση με το καθηγητή Χάρη Μυλωνά

Cameras

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Ο καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, Χάρης Μυλωνάς, βρέθηκε στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ελληνική έκδοση του βιβλίου του «Οικοδομώντας το Εθνος: Ομοεθνείς, Πρόσφυγες, Μειονότητες». Και μπορεί το αρχικό να εκδόθηκε στην αγγλική το 2013, αλλά σήμερα παρουσιάζει μία εκπληκτική επικαιρότητα με όλη την έξαρση του προσφυγικού ζητήματος. Της παρουσίασης ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το κοινό, που συντόνισε ο καθηγητής κ. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος. Μιλώντας, πάντως, στον «Ε.Κ.» για το βιβλίο του, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι «στην ουσία διαπραγματεύεται μία θεωρία, που προσπαθεί να εξηγήσει το πώς οι κυβερνητικές ελίτ σε ένα κράτος επιλέγουν τις πολιτικές τους απέναντι στις μη αφομοιωμένες ομάδες στην επικράτειά τους, δηλαδή στις ομάδες που δεν εμπεριέχονται στον ορισμό του κραταιούς έθνους, με άλλα λόγια της επικρατούσης ομάδας».

Εθνικός Κήρυξ Archive

Αυτό άλλωστε απασχόλησε το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης του καθηγητή με το κοινό, ακόμη κι όταν κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν εκτός πλαισίου του βιβλίου. Ο κ. Μυλωνάς αυτοσυστήνεται ως πολιτικός επιστήμονας που μελετάει τις διαδικασίες κατασκευής εθνών και κρατών, την πολιτικοποίηση των πολιτισμικών διαφορών, και τις κρατικές πολιτικές ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων. Παρουσιάζοντας ο ίδιος το βιβλίο του «Οικοδομώντας το Εθνος: Ομοεθνείς, Πρόσφυγες και Μειονότητες», ανέφερε ειδικότερα ότι «προσδιορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πολιτικές ελίτ ενός κράτους επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτική αφομοίωσης απέναντι σε μια ομάδα, αντί να της χορηγήσουν μειονοτικά δικαιώματα ή να την απομακρύνουν ολοκληρωτικά από το γεωγραφικά όρια του κράτους». Συνέχισε δε, λέγοντας πως: «Υποστηρίζω ότι οι πολιτικές ενός κράτους απέναντι στις μη κυρίαρχες ομάδες του (δηλαδή σε κάθε σύνολο ατόμων που θεωρείται από τις κυβερνώσες ελίτ ενός κράτους ως μη αφομοιωμένη εθνοτική ομάδα) επηρεάζονται τόσο από τους στόχους της εξωτερικής του πολιτικής όσο και από τις σχέσεις που διατηρεί με τους εξωτερικούς χειραγωγούς αυτών των ομάδων. Μέσω μιας διεξοδικής μελέτης των Βαλκανίων, δείχνω ότι ο τρόπος με τον οποίο ένα κράτος αντιμετωπίζει μία μη-κυρίαρχη ομάδα εντός των συνόρων του καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική πολιτική του, αν είναι αναθεωρητική ή προσηλωμένη στο διεθνές status quo, αλλά και από το αν είναι σύμμαχος ή ανταγωνιστής των εξωτερικών χειραγωγών αυτής της ομάδας. Η θεωρία αξιολογείται σε αντιπαράθεση ποικίλων εναλλακτικών εξηγήσεων σε πολλαπλά επίπεδα ανάλυσης: μια βάση δεδομένων που καταγράφει τις εθνικοποιητικές πολιτικές απέναντι σε μειονότητες στα Βαλκάνια μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αρχειακά τεκμήρια που επικεντρώνονται στη μεταχείριση ορισμένων ομάδων στην πάροδο του χρόνου, και μια αναλυτική μελέτη μιας θρησκευτικά, πολιτισμικά, και γλωσσικά ετερογενούς επαρχίας».

mylonas2 Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν είχαν σχέση με το αν οι πολιτικές των κυβερνητικών ελίτ λαμβάνουν υπόψη τους την οικονομία, τον πολιτισμό και άλλα χαρακτηριστικά. Ωστόσο εμείς προτιμάμε να αναφέρουμε τη γνώμη τριών Αμερικανών καθηγητών για το βιβλίο αυτό: Mark Kramer, Harvard University: «Ο Χάρης Μυλωνάς είναι ένας από τους ελάχιστους μελετητές που συνδυάζουν την γνώση των πολύπλοκων τεχνικών της πολιτικής επιστήμης με μια εις βάθος γνώση της Ιστορίας. Αυτό το βιβλίο αφορά τους πολιτικούς επιστήμονες, τους μελετητές των διεθνών σχέσεων και τους ιστορικούς, και θα αποτελέσει πολύτιμη πηγή γνώσεων για τους χαράκτες πολιτικής». Roger D. Petersen, Massachusetts Institute of Technology: «Μέσα από τη λεπτομερή ανάλυση αρχειακού υλικού και την ενσωμάτωση θεωριών τόσο από τις διεθνείς σχέσεις όσο και από τον κλάδο της συγκριτικής πολιτικής, ο Χάρης Μυλωνάς υποστηρίζει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες συχνά υπερισχύουν των εσωτερικών παραγόντων στη διαμόρφωση των πολιτικών εθνοποίησης...». Jack Snyder, Columbia University: «Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει ένα σημαντικό, πρωτότυπο επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο οι διεθνείς παράγοντες ασκούν ουσιαστική επιρροή στην απόφαση ενός κράτους να αφομοιώσει, να παραχωρήσει δικαιώματα ή να αποκλείσει τις εθνοτικές του μειονότητες. Ο Μυλωνάς δείχνει ότι τα κράτη είναι πολύ πιο πιθανό να αποκλείσουν, να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τέτοιες ομάδες, όταν αυτές υποστηρίζονται από εχθρικά κράτη και όταν το κράτος που τις φιλοξενεί είναι δυσαρεστημένο εξαιτίας της απώλειας εδαφών».

book mylonas

Ο Χάρης Μυλωνάς τελείωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Yale το 2008 και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο George Washington από το 2009. Τις ακαδημαϊκές χρονιές 2008-2009 και 2011-2012 ήταν υπότροφος του Harvard Academy for International and Area Studies. Οπως λέει «αυτήν την περίοδο γράφω το δεύτερο βιβλίο μου, με προσωρινό τίτλο ‘Πολιτικές Διαχείρισης Διασπορικών Κοινοτήτων’, όπου μελετάω τις πολιτικές κρατών απέναντι στις διασπορικές κοινότητές τους. Συγκεκριμένα, προσπαθώ να εξηγήσω γιατί κάποια κράτη προσπαθούν να προσελκύσουν τους ομοεθνείς τους, ενώ άλλα όχι».