Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα κλείσουν σύμφωνα με έρευνα

Εθνικός Κήρυξ - 23 Μαρτίου, 2017

ΑΘΗΝΑ. Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (ποσοστό 40,3%) θεωρούν αρκετά και πολύ πιθανό ότι θα κλείσουν. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους αυτοαπασχολούμενους, γεγονός […]

«διαΝΕΟσις»: Το 1,6% πληρώνει το 29,5% του συνόλου των φόρων

Εθνικός Κήρυξ - 22 Μαρτίου, 2017

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η φοροδιαφυγή διογκώνεται, οι φόροι αυξάνονται, τα έσοδα μειώνονται, με αποτέλεσμα λίγοι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν το 1,6% (120.000) των φορολογουμένων να καλούνται […]

Τα μισά νοικοκυριά αντιμέτωπα με τη φτώχεια λόγω ανεργίας και μείωσης εισοδήματος

Εθνικός Κήρυξ - 14 Μαρτίου, 2017

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τα μισά ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες δαπάνες, ενώ η μεγάλη ανεργία και η μείωση εισοδήματος επιδρούν αρνητικά στη […]