ΑΓΓΕΛIΕΣ

ΚΥΡΙΑ, έμπειρη, ζητά να αναλάβει τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων

ΚΥΡΙΑ, έμπειρη, ζητά να αναλάβει τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και τα οικιακά, σαν εσωτερική, στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ και στο ΝEW JERSEY. Με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και μαγειρικής. Πληροφορίες (347) 740-1416, ζητήστε την κ. Νανά.

144507/21301/9-12