ΑΓΓΕΛIΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ και ΖΕΥΓΑΡΙ με γνώσεις μαγειρικής, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ, BUSBOY και ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΜΑΓΕΙΡΑΣ και ΖΕΥΓΑΡΙ με γνώσεις μαγειρικής, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ, BUSBOY και ΜΑΝΑΤΖΕΡ με εμπειρία για καινούργιο ελληνικό ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα στην πανέμορφη περιοχή του ΗARRΙMAN NEW YORK, 50 λεπτά από την ΑΣΤΟΡΙΑ. Πρέπει να είναι εργατικοί, κοινωνικοί και με ευχάριστη προσωπικότητα. Τηλ.: (516) 725-0690.

904519/21340