ΑΓΓΕΛIΕΣ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη ζητάει:

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης γραφειακού προσωπικού με ειδικά καθήκοντα, σύμφωνα με τους όρους υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: mission.vacancy@cyprusun.org μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, 2019. Περιγραφή καθηκόντων και περισσότερες πληροφορίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, πατήστε εδώ.

114522/53/9-21