ΑΓΓΕΛIΕΣ

Πωλείται PIZZA/RESTAURANT, από τον ιδιοκτήτη στο DELAWARE


Πωλείται PIZZA/RESTAURANT, από τον ιδιοκτήτη στο DELAWARE. Εβδομαδιαίες εισπράξεις περίπου $23,000. No delivery. Τ. $450,000 με $150,000 προκαταβολή. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε ή αφήστε μήνυμα στον Γιώργο (302) 376-0525.

 

 

204527/18176/11-09