ΑΓΓΕΛIΕΣ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου

«Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, συνεχίζει, από 9 Ιουλίου 2019, να δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου, σύμφωνα με τους όρους υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση mission.vacancy@cyprusun.org μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, 2019.  Περιγραφή καθηκόντων και περισσότερες πληροφορίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο  http://www.cyprusun.org/?p=8504

 

114528/53/11-10