ΑΓΓΕΛIΕΣ

ΚΥΡΙΑ να αναλάβει την φροντίδα δύο παιδιών

ΚΥΡΙΑ, υπεύθυνο και σοβαρό άτομο να αναλάβει την φροντίδα δύο παιδιά, 8 και 3,5 ετών. Περιοχή MANHATTAN. Μερική απασχόληση. Τηλ. (646) 726-0678.

 

114529/21396/10-13