ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ για πλήρη απασχόληση σε μεγάλη Υδραυλική Εταιρία στην ASTORIA

Εμπειροι ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ και ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ με σχετική πείρα για πλήρη απασχόληση  σε μεγάλη Υδραυλική Εταιρία στην ASTORIA. Αδεια εργασίας και οδηγήσεως απαραίτητα. Καλός μισθός για […]