Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου

«Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη, συνεχίζει, από 9 Ιουλίου 2019, να δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) […]