ΑΝΔΡΑΣ η ΓΥΝΑΙΚΑ, με εμπειρία, στα ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ στο χέρι σε καλά εγκατεστημένη ομογενειακή επιχείρηση στο BROOKLYN

ΑΝΔΡΑΣ η ΓΥΝΑΙΚΑ, με εμπειρία, στα ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ στο χέρι για ανδρικά ρούχα για πλήρη απασχόληση σε καλά εγκατεστημένη ομογενειακή επιχείρηση στο BROOKLYN. Καλός μισθός και […]

ΓΡΑΦΕΑΣ /ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ

«Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) θέσης ΓΡΑΦΕΑ /ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ σύμφωνα με τους όρους υπηρεσίας […]