ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΥΡΙΑ με εμπειρία, δίγλωσση, ελληνικά-αγγλικά, με μεγάλη εμπειρία και με συστάσεις, αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων. Πλήρης απασχόληση, εσωτερική ή εξωτερική. NY. Tel.: (929) 303-9490