ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΚΥΡΙΑ με εμπειρία, ήρεμη και ευσυνείδητη, που μιλάει ελληνικά ενδιαφέρεται να εργασθεί σε Ελληνική οικογένεια ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ. Αναλαμβάνει την καθαριότητα και την φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.: […]

ΒΟΗΘΟΣ

ΚΥΡΙΟΣ ζητά να εργαστεί ως ΒΟΗΘΟΣ σε ελληνική οικογένεια. Διαθέτει εμπειρία, δίπλωμα οδήγησης και μιλά ελληνικά. Πρόθυμος να εργαστεί ως εσωτερικός ή εξωτερικός. Για περισσότερες […]

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, Columbia University

ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ στο Columbia University, κάτοχος διδακτορικού NYU, αναλαμβάνει ιδιαίτερα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ για μαθητές/ φοιτητές όλων των βαθμίδων. Εξειδίκευση σε PRE-MED preparation exams, GRE SUBJECT TEST-BIOLOGY, […]

ΚΥΡΙΑ ως εσωτερική

ΚΥΡΙΑ πεπειραμένη, ήρεμη και ευσυνείδητη, που μιλάει ελληνικά ενδιαφέρεται να εργασθεί ως ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ σε Ελληνική οικογένεια. Αναλαμβάνει ακόμη, την καθαριότητα, το μαγείρεμα και την φροντίδα […]