ΚΥΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ με εμπειρία, ήρεμη και ευσυνείδητη, που μιλάει ελληνικά ενδιαφέρεται να εργασθεί σε Ελληνική οικογένεια ως εξωτερική. Αναλαμβάνει ακόμη την καθαριότητα και την φροντίδα παιδιών […]

SUPER

Αναλαμβάνω μικροεπισκευές ή τον καθαρισμό επιχειρήσεων, αποθηκών, σπιτιών, κήπων κλπ. Είμαι εργατικός, πρόθυμος και διαθέτω μεγάλη πείρα. Μπορώ να εργαστώ και ως SUPER. Για πληροφορίες […]