ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

Ευχάριστη, μορφωμένη, έμπειρη ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, 50 ετών ,Ελληνίδα, αναλαμβάνει όλη την φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων ατόμων που έχου νανάγκη νοσηλείας στο σπίτι τους. Τηλ.: (718) 450-5793. […]