ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΙΤΙΚΑ ΝΙΚΕΑ-ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΙΤΙΚΑ ΝΙΚΕΑ-ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ από το 1981 Ειδικευόμαστε σε: • Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο/ Γονική μέριμνα/ Επιμέλεια τέκνων/ Διατροφές/ Συμμετοχή στα […]

GK LAW OFFICES

GK LAW OFFICES (Evangelos Gkigkilinis, Ioanna Kossyvaki and Partners) ATHENS-LESVOS ISLAND Our main office in Athens is situated in Athens (74, Parnithos street, 13674 Acharnes, […]

Abroad Law

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει και να διευθετήσει […]

AGGELOU LAW FIRM-Attorneys at Law and Solicitors

AGGELOU LAW FIRM-Attorneys at Law and Solicitors, αναλαμβάνουμε με συνέπεια και εντιμότητα: διαχείριση ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων ομογενών, κτηματομεσιτικά, οικογενειακές διαφορές, απαιτήσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, […]