Τεχνικό Γραφείο «Μανωλίτσης Δημήτρης»

Το Τεχνικό Γραφείο «Μανωλίτσης Δημήτρης» αναλαμβάνει Ανακαινίσεις κτιρίων- Νομιμοποιήσεις Αυθαιρέτων- Δηλώσεις Κτηματολογίου- Τοπογραφικές αποτυπώσεις- Ενεργειακά Πιστοποιητικά- Αγοραπωλησίες ακινήτων (real estate). Πληροφορίες: Μανωλίτσης Δημήτρης, Νικιάνα Λευκάδας. […]