Ασφαλιστική Σύμβουλος στην Ελλάδα

Ασφαλιστική Σύμβουλος στην Ελλάδα Δέσποινα Σ. Στεφανάκη Πεπειραμένη Ασφαλιστική Σύμβουλος με 15 χρόνια πείρας στην Ελληνική αγορά ασφαλειών εξειδικευμένη σε Ασφαλίσεις Περιουσίας και Liabilities διεκπεραιώνει […]

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιτεκτονικό Γραφείο αναλαμβάνει Οικοδομικές Εργασίες όλων των ειδών, μικρές ή μεγάλες, σε όλη την ΕΛΛΑΔΑ. Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: (516) 557-7191 ζητήστε την Πέγκυ Στάθη. […]