GR US

Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής απέρριψε πρόταση και σχέδιο ψηφίσματος για θέσπιση ορίου ηλικίας αρχιερέων

Εθνικός Κήρυξ

Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, προεδρευομένη από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο (μέσον). Διακρίνονται από αριστερά: Σικάγου Ναθαναήλ, Αγίου Φραγκίσκου Γεράσιμος, Ατλάντας Αλέξιος, Βοστώνης Μεθόδιος, Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, Ντένβερ Ησαϊας, Πίτσμπουργκ Σάββας, Νέας Ιερσέης Ευάγγελος, και ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος, Αρχιγραμματέας της Συνόδου. Φωτογραφία: GOA/Dimitrios Panagos.

ΒΟΣΤΩΝΗ. Με ανακοινωθέν της η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, την οποία συγκάλεσε εκτάκτως ο πρόεδρος της Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, απέρριψε την άτυπη πρόταση θέσπισης ορίου ηλικίας το 75ο έτος για τους αρχιερείς. Υπογραμμίζεται ότι η πρόταση αναφερόταν για τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων και των ιεραρχών. Την πρόταση διατύπωσε σε επιστολή του με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2020 ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος προς τον πρόεδρο της Επιτροπής των Διοικητικών Κωνσταντίνο Κάρα.

Παράλληλα, συνήψε και σχέδιο ψηφίσματος για απόφαση από την Κληρικολαϊκή τόσο για το θέμα του ορίου ηλικίας, όσο και για την εξυγίανση του υπάρχοντος Προγράμματος Συνταξιοδότησης των κληρικών στο οποίο οφείλονται από την Αρχιεπισκοπή 55 εκατομμύρια δολάρια, όπως είχε ήδη αποκαλύψει ο «Ε.Κ.» από τον Ιούνιο του 2018 και επιβεβαιώθηκε επίσημα κατά την Κληρικολαϊκή Συνέλευση στη Βοστώνη πριν δύο έτη, τον Ιούλιο του 2018.

Οι κοινότητες κατέβαλλαν μηνιαίως το ποσό των 650 δολαρίων προς την Αρχιεπισκοπή για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των κληρικών, πλην όμως η Αρχιεπισκοπή επί δεκαετία και πλέον, επί ημερών του Αρχιεπισκόπου πρώην Αμερικής Δημητρίου, δεν κατέθετε τα χρήματα στο Ταμείο των Κληρικών, αλλά για άλλα πράγματα.

Στο ανακοινωθέν της Συνόδου για το όριο ηλικίας των ιεραρχών, τονίζεται ανάμεσα στα άλλα πως «δηλούται ότι συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υφίσταται όριον ηλικίας εις την άσκησιν των καθηκόντων των ιεραρχών. Η παραίτησις ή μη ιεράρχου τινός εκ της ενεργού υπηρεσίας επαφίεται αποκλειστικώς εις την προσωπικήν επιλογήν και κρίσιν εκάστου αρχιερέως. Περαιτέρω, σημειούται ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουδαμού εφαρμόζεται το μέτρον τούτο του ορίου ηλικίας.

Εθνικός Κήρυξ

Ο πατέρας Αλέξανδρος Καρλούτσος.

Συμπερασματικώς, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος απορρίπτει την γενομένην πρότασιν υπό την μορφήν σχεδίου αποφάσεως της προσεχούς Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως του τρέχοντος έτους 2020, διά τον επιπλέον λόγον ότι τοιαύται αποφάσεις εκφεύγουν της αρμοδιότητος οιασδήτινος Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, μη δυναμένης να αποφαίνεται επί δογματικών και κανονικών ζητημάτων».

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες του «Εθνικού Κήρυκα» αναφέρουν ότι οι ιεράρχες μέλη της Επαρχιακής Συνόδου θορυβήθηκαν σφόδρα με την επιστολή του π. Καρλούτσου, καθότι μερικοί έχουν υπερβεί το 75ο έτος και άλλοι το πλησιάζουν, για τα εξής δύο θέματα: Πρώτον, της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης και άρα εξόδου τους από την ενεργό υπηρεσία της Αρχιεπισκοπής και, δεύτερον, του ποσού της συνταξιοδότησής τους καθότι θα λαμβάνουν το 80% του μισθού τους και επιπλέον το συμποσούμενο ποσό των ετών που ήταν ιερείς. Πληροφορίες προερχόμενες από τρεις τουλάχιστον Μητροπόλεις αποκάλυψαν στον «Ε.Κ.» ότι συνοδικοί αρχιερείς προέβησαν σε παρασκηνιακές επικοινωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ τους «δίχως της γνώμης και της γνώσης του Πρώτου τους», δηλαδή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, πράγμα το οποίο απάδει στα κανονικά και εκκλησιολογικά θέσμια.

Ο Αρχιεπίσκοπος, ωστόσο, συγκάλεσε σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Επαρχιακή Σύνοδο, στην οποία συζητήθηκε το θέμα ορίου ηλικίας των αρχιερέων και εκδόθηκε το ανακοινωθέν το οποίο παρατίθεται στην ολότητά του πιο κάτω.

Το ανακοινωθέν της Επαρχιακής Συνόδου έχει ως εξής:

«Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος συνήλθε σήμερον εις έκτακτον τηλεδιάσκεψιν κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ελπιδοφόρου με αποκλειστικόν αντικείμενον την προκληθείσαν προσφάτως δημοσίαν συζήτησιν εκ της γενομένης επισήμου προτάσεως προς τροποποίησιν του συνταξιοδοτικού προγράμματος των αρχιερέων.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, δηλούται ότι συμφώνως προς του Ιερούς Κανόνας της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν υφίσταται όριον ηλικίας εις την άσκησιν των καθηκόντων των ιεραρχών. Η παραίτησις ή μη ιεράρχου τινός εκ της ενεργού υπηρεσίας επαφίεται αποκλειστικώς εις την προσωπικήν επιλογήν και κρίσιν εκάστου αρχιερέως. Περαιτέρω, σημειούται ότι εντός του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ουδαμού εφαρμόζεται το μέτρον τούτο του ορίου ηλικίας.

Συμπερασματικώς, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος απορρίπτει την γενομένην πρότασιν υπό την μορφήν σχεδίου αποφάσεως της προσεχούς Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως του τρέχοντος έτους 2020, διά τον επιπλέον λόγον ότι τοιαύται αποφάσεις εκφεύγουν της αρμοδιότητος οιασδήτινος Κληρικολαικής Συνελεύσεως, μη δυναμένης να αποφαίνεται επί δογματικών και κανονικών ζητημάτων.

Οι ιεράρχαι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής διακονούν τον λαόν του Θεού με πνεύμα αυτοθυσίας, αγάπης και αφοσιώσεως, αφιερώνοντας όλην τους την ζωήν εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας».

Τονίζεται ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Καρλούτσος στην επιστολή του, την οποία, διευκρινίζεται, έγραψε ως ιερέας της κοινότητας Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Σάουθχαμπτον Νέας Υόρκης και όχι με την ιδιότητα του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, προς τον Κωνσταντίνο Κάρα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Διοικητικών (πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Ευάγγελος) και την οποία κοινοποίησε στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και στους συνοδικούς ιεράρχες, έγραψε ανάμεσα στα άλλα και τα εξής: «Καθώς θα θυμάστε πριν δύο χρόνια μιλήσαμε γύρω από τα ψηφίσματα που επισυνάπτω τα οποία νόμιζα ότι θα ήταν σωτήρια για τη ζωή της Αρχιεπισκοπής. Εκείνη την εποχή τα κομίσατε στον πρώην Αρχιεπίσκοπο ο οποίος τα απέρριψε ασυζητητί, το Ψήφισμα για το όριο ηλικίας για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, η Αρχιεπισκοπή μας άλλαξε ρότα πέρυσι με την εκλογή του Σεβασμιοτάτου Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου και τώρα υπάρχει μία άλλη ευκαιρία να γίνει αυτό που είναι σωστό για την Εκκλησία, κι όχι για προσωπικές ατζέντες».

Σε άλλο σημείο ανέφερε πως «όλοι μας θυμόμαστε την οδύνη που υπήρχε καθ' όλη την επικράτεια της Εκκλησίας που ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος αρνήθηκε να συνταξιοδοτηθεί έπειτα ακόμα και από τις αναρίθμητες υποδείξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εν όψει της κατάρρευσης της Αρχιεπισκοπής κι όταν είχε υπερβεί ακόμα και το ενενηκοστό έτος της ηλικίας του. Μέχρι σήμερα υπάρχει η διαίρεση στην Αρχιεπισκοπή ανάμεσα σ' εκείνους οι οποίοι εκλιπαρούσαν να δοθεί ένα τέλος στην φθίση της Αρχιεπισκοπής και σε εκείνους οι οποίοι υποστήριζαν τον τότε Αρχιεπίσκοπο, άσχετα από την προχωρημένη ηλικία του και την οφθαλμοφανή κακοδιαχείριση των εκκλησιαστικών θεμάτων».

Στο προταθέν ψήφισμα προς την Κληρικολαϊκή προτεινόταν όπως «η Αρχιεπισκοπή καθιερώσει την ηλικία των 75 ετών κατά την οποία κάθε κληρικός πρέπει να υποβάλλει την παραίτησή του στην αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή: Για τον Αρχιεπίσκοπο, όλους τους Μητροπολίτες και Επισκόπους είναι η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για όλους τους κληρικούς στον οικείο ιεράρχη τους».