x

Έχετε συμπληρώσει το όριο δωρεάν άρθρων για αυτόν τον μήνα.
Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση στα καλύτερα της ανεξάρτητης ελληνικής δημοσιογραφίας ξεκινώντας από $ 1/εβδομάδα.

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

H επιστολή της Εκκλησίας της Κρήτης προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο δεν του αφήνει περιθώρια ανάμειξής του

ΒΟΣΤΩΝΗ. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο για καμία παρερμηνεία ή ανάμειξη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης με επιστολή της με ημερομηνία τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Η επιστολή η οποία είναι σε γνώση του «Εθνικού Κήρυκα» αναγράφει ανάμεσα στα άλλα πως «το νομικόν καθεστώς των Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών εν Κρήτη ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 89 του Νόμου 4149/1961».

Όπως ήδη αναφέραμε στο δημοσίευμα μας του Σαββατοκύριακου 11-12 Μαΐου 2024 στο Αρθρο 89 παρ. 2 διαλαμβάνονται τα εξής: «Διατηρούνται απαραμείωτα τα κανονικά δικαιώματα του Οικουμ. Πατριαρχείου επί των εν Κρήτη Ιερών Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών, μνημονευομένου εν αυταίς του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, και εκάστοτε υπό της Ιεράς Συνόδου Κρήτης διά του Προέδρου αυτής ανακοινουμένης προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην της εκλογής των νέων Ηγουμενοσυμβουλίων αυτών. Αλλ’ η διοίκησις των Μονών και η εν γένει διαχείρισις και επ’ αυτών έλεγχος υπάγονται υπό την άμεσον δικαιοδοσίαν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, εφαρμοζούσης και επί των Μονών τούτων τας ισχυούσας διά τας λοιπάς εν Κρήτη Μονάς διατάξεις. Η διάλυσις όμως τυχόν ή η συγχώνευσις Πατριαρχικής τινός Σταυροπηγιακής Μονής διενεργείται πάντοτε μετά προηγουμένην συνεννόησιν με το Οικουμενικόν Πατριαρχείον.

Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, μετ’ απόφασιν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης, δύνανται να ιδρύονται, συγχωνεύονται και ανασυνιστώνται Μοναί, καθώς επίσης να μετατρέπονται εις Ενοριακούς Ναούς, Ναοί ανήκοντες εις διαλυομένας Μονάς».

Η ομόφωνη απόφαση της Επαρχιακής Συνόδου της Κρήτης καθιστά διαυγές πως «θέμα ημετέρας γνώμης και σκέψεως επί του Νόμου δεν υφίσταται, επιβάλλεται μόνον η πιστή εφαρμογή»

Στην επιστολή αναφέρεται ακόμα πως «ο ως άνω Νόμος είναι σαφής, ρητός και δεν επιδέχεται ερμηνειών».

Οι Κρήτες αρχιερείς λένε ξεκάθαρα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ότι «τα κανονικά δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι ζήτημα ερμηνείας»  και πως «ρυθμίζονται ειδικώς και περιοριστικώς» από τον Καταστατικό και τους  Νόμους.

Την επιστολή υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος.

Εν τω μεταξύ με νέα τους επιστολή οι Συνοδικοί της Κρήτης ζητούν την απομάκρυνση του Επισκόπου Δορυλαίου Δαμασκηνού, πρώην ηγούμενου της Μονής Τζαγκαρόλων, από την νήσο. Τονίζεται ότι για τον Επίσκοπο Ευμενείας Ειρηναίο ηγούμενο της Μονής Γουβερνέτου Κυρίας των Αγγέλων Χανίων δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης προεδρευμένη από τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΚΛΗΣΊΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το όλο θέμα ξεκίνησε από τον ίδιον τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο με την καταστρατήγηση και παρά τα όσα ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης και ο νόμος της πολιτείας περί διοίκησης και διαχείρισης των Μονών, να «εκλέξει» και χειροτονήσει δύο ηγουμένους Μονών σε βοηθούς του Επισκόπους, οι οποίοι αν και θεωρητικά ως Επίσκοποι ανήκαν στην Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως, εν τούτοις διοικούσαν τις Μονές με όλα όσα συνεπάγεται η διοίκηση και η διαχείριση. Πρόκειται για τους Επισκόπους Δορυλαίου Δαμασκηνό της Μονής Τζαγκαρόλων Χανίων και τον Ευμενείας Ειρηναίο της Μονής Γουβερνέτου – Κυρίας των Αγγέλων Χανίων. Επισημαίνεται ότι ο Επίσκοπος Δορυλαίου Δαμασκηνός εκτός από την Ηγουμενία στη Μονή εκτελούσε και χρέη Πρωτοσυγκέλου στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ενώ έχαιρε της τιμής και της εμπιστοσύνης του οικείου ποιμενάρχη της κ. Δαμασκηνού στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται και η Μονή Τζαγκαρόλων.

Εν τω μεταξύ, ανέκυψαν διάφορα ζητήματα μεταξύ των οποίων και εκποίησης ακίνητης περιουσίας της Μονής Τζαγκαρόλων που δημιουργεί ερωτηματικά, ενώ  ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός αποφάσισε να απομακρύνει τον Επίσκοπο Δορυλαίου Δαμασκηνό από αμφότερες τις θέσεις, ήτοι της Πρωτοσυγκελίας της Μητρόπολης και της Ηγουμενίας της Μονής Τζαγκαρόλων.

Αποφασίσθηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό πως την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων θα διοικεί τριμελής επιτροπή.

Δημιουργήθηκε μία έντονη διχοστασία εάν και κατά πόσον ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου είχε αρμοδιότητα και δικαίωμα να απολύσει από την Ηγουμενία της Μονής Τζαγκαρόλων τον Επίσκοπο Δορυλαίου Δαμασκηνό, όντας ουσιαστικά βοηθός Επίσκοπος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πράγμα το οποίο απεδείχθη ότι εκ του Καταστατικού Χάρτη και της Νομοθεσίας της πολιτείας είχε αυτό το δικαίωμα καθότι είναι ο κυρίαρχος Μητροπολίτης στην εκκλησιαστική ευθύνη του οποίου υπάγεται και η Μονή Τζαγκαρόλων.

Παράλληλα, η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης  συγκέντρωσε τα σχετικά τεκμήρια για τα θέματα της εκποίησης ακίνητης περιουσίας της Μονής Τζαγκαρόλων και τα παρέδωσε ή βρίσκεται στη διαδικασία συγκέντρωσης των τεκμηρίων και παράδοσης στην Εισαγγελία Χανίων για να επιληφθεί των ζητημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Καταστατικό Χάρτη και την Νομοθεσία της Πολιτείας. Σε ανακοινωθέν της η Επαρχιακή Σύνοδος, ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε και τα εξής: «Σχετικά με ανακύψαντα διοικητικά θέματα στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει ότι, με ομόφωνη Απόφασή της προέβη, σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 2, του Νόμου 4149/1961 ‘Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας’, (ΦΕΚ 41/Α/16-3-1961), σε όλες τις νόμιμες ενέργειες έναντι των αρμοδίων Αρχών».

Εν τω μεταξύ, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποστήριξε τον Επίσκοπο Δορυλαίου Δαμασκηνό, πλην όμως ο νόμος υποστηρίζει τη διαχειριστική επιτροπή που διόρισε ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός και όχι τις εντολές Βαρθολομαίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η 30ή Μαρτίου είναι η πιθανότερη ημερομηνία για την παρέλαση της επετείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας στην 5η Λεωφόρο για το 2025, όπως προκύπτει από τις διαβουλεύσεις μεταξύ των μελών της Επιτροπής Παρέλασης.

Σχόλια

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Εκκλησία

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εκλέχτηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 από τη Σύνοδο του Φαναρίου, ο Επίσκοπος Σασίμων Κωνσταντίνος (Μώραλης) Μητροπολίτης Ντένβερ, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο και όπως είχε εξαγγείλει ο «Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Είδε συγχωριανούς του, που τους κρέμασαν στους φανοστάτες της πλατείας της Καλαμάτας.

Πολιτισμός

ΑΘΗΝΑ. Σε μία λαμπρή τελετή με άρωμα Ελλάδας και Γαλλίας παραδόθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα το απόγευμα της Παρασκευής στην οικοδέσποινα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων.

ΒΙΝΤΕΟ