x
 

Εκκλησία

Η Εκκλησία της Αλβανίας καταγγέλλει Ελπιδοφόρο και Φανάρι για την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη Koja

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας εξέδωσε ανακοινωθέν με ημερομηνία 5 Ιουλίου 2023 με το οποίο καταγγέλλει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την εκλογή σε Επίσκοπο του Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη Koja με τον ψιλό τίτλο Φιλομηλίου για την επιστασία των αλβανόφωνων κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Αλβανίας, το οποίο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό της ορίζει και περιγράφει λεπτομερώς τον βίο, τις δράσεις και διαδρομές του εκλεγέντος Επισκόπου. Ταυτόχρονα εκφράζει έκπληξη και απορία «με την εμμονή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου». Η εκλογή έγινε από την Σύνοδο του Φαναρίου στην τελευταία της συνεδρίαση στις 28 Ιουνίου 2023.

Παραθέτουμε το ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Αλβανίας, καθώς και το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Θεοφάνη Koja σε Επίσκοπο Φιλομηλίου. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο πλαισιώνουν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και ο εψηφισμένος Επίσκοπος Φιλομηλίου Θεοφάνης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ/ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Ανακοινωθέν Εκκλησίας Αλβανίας

Ο π. Θεοφάνης (Arjan) Koja εξελέγη Βοηθός Επίσκοπος για Αλβανούς στις Η.Π.Α.!

Ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης (Arjan) Koja, γνωστός στους Ορθοδόξους της Αλβανίας ως πρωτοστάτης διχαστικών ενεργειών, γεννήθηκε στα Τίρανα το 1966.

Φοίτησε για λίγο στο Ιερατικό Φροντιστήριο του Δυρραχίου και στη συνέχεια μετέβη στη Ρουμανία, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος.

Επιστρέφοντας στη χώρα, επικεφαλής μιας ομάδας υπερεθνικιστών, την 8η Οκτωβρίου 1995 εκδίωξε, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Κάστρο, στην παλαιά πόλη του Ελμπασάν, τους λειτουργούς της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας.

Εκεί εγκατέστησε τον Νικόλα Μάρκου, «χειροτονημένο» από σχισματικό Επίσκοπο της Εκκλησίας των Σκοπίων, με την ονομασία «Ανεξάρτητη Εθνική Αλβανική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγία Μαρία Ελμπασάν» (Kisha Ortodokseepavarur Kombetareshqiptare Shen Maria Elbasan). (Για την οδυνηρή αυτή διχαστική ενέργεια βλ. εφημερίδα «Ngjallja» – Νοέμβριος 1995).

Εκτοτε ο συνεργός του Νικόλας Μάρκου δεν έπαυσε να αποκαλεί δημοσίως την Ορθόδοξο Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Αλβανίας ως ελληνική. Χρησιμοποιώντας αμιγώς εθνικιστική και πολιτική ορολογία, συνεχίζει να κατέχει τον ιστορικό ορθόδοξο ναό του Ελμπασάν μέχρι σήμερα. (Βλέπε άνω των 15 σχετικές ανταποκρίσεις στην εφημερίδα «Ngjallja» π.χ. Νοέμβριος 2015, Φεβρουάριος 2016, Απρίλιος 2016, Νοέμβριος 2018).

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιδίδει Αρχιερατικό εγκόλπιο στον εψηφισμένο Επίσκοπο Φιλομηλίου Θεοφάνη.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ/ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Μετά την αποτυχία του, ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης εγκαταστάθηκε στις Η.Π.Α., όπου εντάχθηκε στην Ρουμανική Εκκλησία.

Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τις διασπαστικές ενέργειές του στα πρώτα χρόνια της ανασυστάσεως της Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας της Αλβανίας.

Προ τριετίας μετακινήθηκε στη Βοστώνη και αναζήτησε να γίνει Επίσκοπος εις διαδοχήν του Μητροπολίτου κυρού Nikon Liolin. Παρά ταύτα, η ηγεσία της O.C.A. απέφυγε την εκλογή του, όταν πληροφορήθηκε υπεύθυνα τις ανατρεπτικές ενέργειές του.

Προσφάτως επιδίωξε να ενταχθεί στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος τού υποσχέθηκε προαγωγή εις Επίσκοπον και με ταχύτατες διαδικασίες, κατά την επίσημη ανακοίνωση, εξελέγη Επίσκοπος Φιλομηλίου «ως Αρχιερατικώς Προϊστάμενος διά τας υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείονεν Ηνωμένες Πολιτείαις Αμερικής Αλβανοφώνους Ορθοδόξους Κοινότητας».

Η έκπληξη και η απορία είναι διάχυτες στους Ορθοδόξους της Αλβανίας για την απροσδόκητη αυτή εξέλιξη, με την εμμονή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου.

Περιοριζόμαστε στην αναγκαία υπενθύμιση των διχαστικών προβλημάτων που προκάλεσε ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης κατά την εκ των ερειπίων ανασυγκρότηση της μαρτυρικής Εκκλησίας της Αλβανίας.

Τίρανα, 5 Ιουλίου 2023

Εκ της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου.

Ανακοινωθέν Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (28 Ιουνίου 2023)

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας την Τρίτην, 27ην, και την Τετάρτην, 28ην τ.μ. Ιουνίου 2023.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Το Ιερόν Σώμα εξήτασε μετ’ εισήγησιν της Α. Θ. Παναγιότητος την υπό του καθαιρεθέντος υπό της Εκκλησίας Ρωσίας κ. Ιωάννου Koval γενομένην έκκλητον προσφυγήν και, διαπιστώσαν ότι οι δι’ ους ετιμωρήθη ούτος λόγοι δεν ήσαν εκκλησιαστικοί αλλ’ η στάσις αυτού περί του διεξαγομένου κατά της Ουκρανίας πολέμου, ήρε την επ’ αυτού επιβληθείσαν ποινήν της καθαιρέσεως και επανέφερεν αυτόν εις τον ον έφερεν ιερατικόν βαθμόν (βλ. Κανόνας 9ον και 17ον της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου). Μετά τούτο και κατόπιν εγγράφου αιτήματος του ιδίου, ο Παναγιώτατος προσέλαβεν υπό το ωμοφόριον Αυτού τον διαληφθέντα, μέλλοντα ίνα διακονήση εν τοις εφ’ εξής εις το κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου (βλ. ερμηνείαν Θεοδώρου Αντιοχείας του Βαλσαμώνος εις τους 17ον και 18ον Κανόνας της εν Τρούλλω και εις τον 10ον της Ζ’ Οικουμενικών Συνόδων).

Εξάλλου, εν τέλει της δευτέρας συνεδρίας, προτάσει της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και ψήφων κανονικών γενομένων υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Θεοφάνης Koja εξελέγη Επίσκοπος υπό τον ψιλόν τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Φιλομηλίου, ως Αρχιερατικώς Προϊστάμενος διά τας υπό το Οικουμενικόν  Πατριαρχείον εν ΗνωμέναιςΠολιτείαις Αμερικής Αλβανοφώνους Ορθοδόξους Κοινότητας.

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΘΗΝΑ - Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στη Μητρόπολη Αθηνών, προς τιμήν της 50ής μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ξεκίνησε την Κυριακή 26 Μαΐου το 4ο Διεθνές Συνέδριο των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη Θρησκευτική Ελευθερία.

Σχόλια

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Εκκλησία

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εκλέχτηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 από τη Σύνοδο του Φαναρίου, ο Επίσκοπος Σασίμων Κωνσταντίνος (Μώραλης) Μητροπολίτης Ντένβερ, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο και όπως είχε εξαγγείλει ο «Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Είδε συγχωριανούς του, που τους κρέμασαν στους φανοστάτες της πλατείας της Καλαμάτας.

Πολιτισμός

ΑΘΗΝΑ. Σε μία λαμπρή τελετή με άρωμα Ελλάδας και Γαλλίας παραδόθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα το απόγευμα της Παρασκευής στην οικοδέσποινα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων.

ΒΙΝΤΕΟ