Μνημόσυνο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

01242017 ANTONOPOULOS ALEKA PHOTO KIDIAS
Τόπος καταγωγής
από τον Σπήλιο Καστοριάς
Εκκλησία
Iερός Nαός του Τιμίου Σταυρού 150-05 12th Ave., Whitestone, NY 11357
Ωρα μνημοσύνου
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι

O σύζυγος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τα παιδιά
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι γονείς
ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Τα αδέλφια
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ANNE ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι κουνιάδοι, τα ανίψια, τα εξαδέλφια
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.