Μνημόσυνο

ΘΕΩΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

07012019 Theoni Kalogiannis
Τόπος καταγωγής
Αθήνα
Εκκλησία
1400 Cedar Swamp Road, Brookville, NY 11545
Ωρα μνημοσύνου
10
Οι τεθλιμμένοι

O σύζυγος
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τα παιδιά
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.