Μνημόσυνο

ΜΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΤΗ (MARIA BOUTIS) σύζυγο του αειμνήστου Αθανασίου Μπούτη

05012019 MPOUTI MARIA
Τόπος καταγωγής
Μυστρά Λακωνίας
Εκκλησία
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, 110 Cathedral Avenue, Hempstead, NY 11550
Ωρα μνημοσύνου
την Κυριακή 2 Ιουνίου και ώρα 9:30 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι

Τα παιδιά
ΕΥΓΕΝΙΑ και SERGIO MONTEMARANO
ΒΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΗ ΤΣΕΛΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΒΕΡΑ ΜΠΟΥΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΗ
Τα εγγόνια
DIMITRI, ALEXA MARIA, NICHOLAS, ATHANASIOS, MARIA, MATTEO, ARTHUR, ANDREW, ALEKSEY, BRIANA MARIA και MARIA ANNA
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα