Μνημόσυνο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΚΚΑΣ

makka copy
Τόπος καταγωγής
από την Φραγκίστα Ευρυτανίας και από την Μαραθιά Ευρυτανίας
Εκκλησία
Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου 721 Rahway Ave., Union, NJ 07083
Ωρα μνημοσύνου
Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 10 π.μ.,
Οι τεθλιμμένοι

Τα παιδιά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΚΚΑ
ΜΑΡΙΚΑ και ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΚΑΣ
ΑΝΝΑ ΒΙΤΟΡΟΥΛΗ
Τα 11 εγγόνια
Τα 12 δισέγγονα
Τα αδέλφια
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.