Μνημόσυνο

ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΝΕΡΑΛΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

03162018 KALOGIROU STELLA GENERALIS 12360
Τόπος καταγωγής
από το Bayridge, Brooklyn (καταγόμενη από την Κρήτη)
Εκκλησία
Ιερός Ναός του Τιμίου Σταυρού 8401 Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209
Ωρα μνημοσύνου
Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ.
Οι τεθλιμμένοι

O σύζυγος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Τα παιδιά
ΑΝΤΩΝΗΣ και ΣΤΕΡΓΙΑ (ΣΤΕΛΛΑ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Τα εγγόνια
ΣΤΕΦΑΝΟΣ και ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ο αδελφός
ΙΩΣΗΦ ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ
Η κουνιάδα
ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΠΕΤΑΚΑ
Τα ανίψια, οι συμπέθεροι, οι κουμπάροι
και οι λοιποί συγγενείς και φίλοι εδώ και στην Ελλάδα.