x
 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ο «Ε.Κ.» αποκαλύπτει απόρρητη έκθεση για τα Μετόχια της Χρυσοβαλάντου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Τα εμπόδια, οι δυσκολίες και οι διακινδυνεύσεις για την υπαγωγή των Μετοχίων της Πατριαρχικής Μονής Χρυσοβαλάντου Αστόριας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αποκαλύπτονται σε απόρρητη έκθεση του νομικού συμβούλου της Μονής, Νικηφόρου Μάθιους. Η έκθεση δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νομικών περιπλοκών αμφοτέρων, Αρχιεπισκοπής και Μονής, με την Εισαγγελία Νέας Υόρκης ή και τις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές στις οποίες υφίστανται τα Μετόχια, αναφορικά με ζητήματα ιδιοκτησίας, ασφάλειας και άλλα.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει θέμα κατανόησης ανάμεσα στην απόφαση του Φαναρίου και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, ενώ γίνεται αναφορά και σε δύο αγωγές που εκκρεμούν σε βάρος της Μονής και τι μέλλει γενέσθαι εάν η Μονή ή η Αρχιεπισκοπή κληθούν να καταβάλλουν αποζημιώσεις.

Η έκθεση, η οποία έχει ημερομηνία 7 Ιουνίου 2023, έχει συνταχθεί αγγλιστί από τον δικηγόρο κ. Μάθιους και απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Τραστ της Μονής, Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα και δι’ αυτού στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας ήταν επικεφαλής της Εξαρχίας του Φαναρίου που διερεύνησε τα ζητήματα της Μονής Χρυσοβαλάντου, ως Μητροπολίτης Δαρδανελίων τότε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Οκτωβρίου 2023 ο «Ε.Κ.» είχε αποκαλύψει ότι υπάρχει νομική εμπλοκή για την υπαγωγή των Μετοχίων της Μονής Χρυσοβαλάντου στην Αρχιεπισκοπή.

Ο ιερός ναός των Αγίων Αναργύρων, Ταξιάρχη και Αγίου Γερασίμου στο παραθαλάσσιο Γκρίνπορτ του Λονγκ Αϊλαντ Νέας Υόρκης, Μετόχι της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Στο εν λόγω δημοσίευμα, ανάμεσα στα άλλα, είχαμε αναφέρει πως «νομική εμπλοκή έχει ανακύψει στο θέμα της υπαγωγής των Μετοχίων της Πατριαρχικής Μονής Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, με αποτέλεσμα να υφίσταται επί μήνες τόσο εκκλησιαστική όσο και διοικητική εκκρεμότητα».

Το θέμα της υπαγωγής των Μετοχίων της Μονής Χρυσοβαλάντου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής είχε αρχικά αποκαλύψει ο «Εθνικός Κήρυκας» τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμά μας, με τίτλο «Προς αλλαγή του καθεστώτος της Μονής Χρυσοβαλάντου» στις 8 Μαρτίου 2023, ανάμεσα στα άλλα είχαμε γράψει ότι «το Οικουμενικό Πατριαρχείο προσανατολίζεται στην αλλαγή του εκκλησιαστικού καθεστώτος και δομής των Μετοχίων της Πατριαρχικής Μονής Οσίας Ειρήνης του Χρυσοβαλάντου στην Αστόρια, τα οποία αναμένεται να υπαχθούν στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής».

Πράγματι, στις 29 Μαΐου 2023, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση να γίνει η υπαγωγή των Μετοχίων Μονής Χρυσοβαλάντου στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, παρά την εκ διαμέτρου αντίθετη γνωμάτευση που έκανε η αρμόδια Επιτροπή επί των Ιδρυμάτων του Εξωτερικού.

Τονίζεται ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής πληροφορήθηκε τα γενόμενα από τα δημοσιεύματα του «Εθνικού Κήρυκα».

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τα κεντρικότερα σημεία της απόρρητης έκθεσης:

«Στην ενότητα για θέματα Ιδιοκτησίας, τονίζεται πως ‘ευρισκόμεθα εις την διαδικασίαν καθορισμού (α) της συστάσεως ενός εκάστου των Μετοχίων ως νομικής οντότητος, (β) εξετάσεως των άρθρων ιδρύσεως του νομικού προσώπου εκάστου Μετοχίου, (γ) ακινήτων που έχει εις την ιδιοκτησία του έκαστον Μετόχιον, (δ) αναγραφομένου ονόματος επί των τίτλων ιδιοκτησίας εκάστου Μετοχίου και (ε) Μετοχιακών ακινήτων υποθηκευμένων η κατ’ έτερον τρόπον δεσμευμένων και, εάν υφίστανται ταύτα, με τον ποσόν της υποθήκης εκάστου».

Σε άλλο σημείο αναγράφεται η μη κατανόηση ανάμεσα σε Αρχιεπισκοπή και το Πατριαρχείο: «Η επιστολή η οποία παρελήφθη υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου υποδηλώνει ότι τα ακίνητα θα παραμείνουν εις την Μονήν. Ωστόσο, κατανοούμε ότι η Αρχιεπισκοπή είχε κατανοήσει και αναμένει επίσης ότι τα ακίνητα της Μονής θα μεταβιβασθούν εις αυτήν (ακριβέστερον, οι Ομοιόμορφοι Κανονισμοί των Κοινοτήτων της Αρχιεπισκοπής [Ομοιόμορφοι Κανονισμοί] μπορεί να προβλέπουν ότι η ακίνητος περιουσία είναι εις το όνομα της κοινότητος, αλλά κατόπιν διαλύσεως των μη βιωσίμων κοινοτήτων, τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα μεταβιβάζονται εις άλλας κοινότητας της ιδίας Μητροπόλεως). Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικόν και πρέπει να υπάρξη σαφήνεια επί τούτου διά να είμεθα εις θέσιν να συνεχίσωμεν».

Η περιφορά του Επιταφίου στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Αστόριας Φωτογραφία Ε.Κ./Χ. Αθανασάτος

Τονίζεται πως «εάν ο τίτλος του συγκεκριμένου ακινήτου μεταβιβασθεί εις την Αρχιεπισκοπήν, τότε θα πρέπει να εξετάσωμεν (α) τα έγγραφα με τα όποια η εν λόγω ακίνητος περιουσία θα μεταβιβασθεί από τη Μονήν εις την Αρχιεπισκοπή και (β) το αντάλλαγμα το οποίον θα καταβληθεί διά την μεταβίβασιν αυτήν. Μία τοιαύτη μεταβίβασις τίτλου εις την Πολιτείαν της Νέας Υόρκης απαιτεί την έγκρισιν του Εισαγγελέως και πρέπει να εξετασθεί εάν μία μεταβίβασις με συμβολικήν άξίαν (εις αντίθεσιν με την πραγματικήν αξίαν) δημιουργήση τυχόν πρόβλημα με το Γραφείον του Εισαγγελέως. (Βεβαίως, αι Πολιτείαι της Φλόριδος και του Ιλινόις ενδέχεται να έχουν παρομοίας ή και άλλας άπαιτήσεις και αι προτεινόμεναι μεταβιβάσεις ενδέχεται να εγείρουν επιπρόσθετα ζητήματα προς εξέτασιν και αντιμετώπισιν. Νομικοί σύμβουλοι με άδειαν εξασκήσεως επαγγέλματος εις τας εν λόγω Πολιτείας μπορεί να χρειασθεί να προσληφθούν και να συμβουλεύσουν αναλόγως)».

Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε δύο μηνύσεις σε βάρος της Μονής: «Κατά την τρέχουσα περίοδον, υπάρχουν τουλάχιστον δύο αγωγαί, αι οποίαι κατονομάζουν τη Μονήν ως εναγομένην. ‘Εάν προκύψει καταβολή αποζημιώσεων από αυτάς τας μηνύσεις, η μεταβίβασις σημαντικών περιουσιακών στοιχείων από την Μονήν (π.χ. τα ακίνητα των Μετοχίων) μπορεί να θεωρηθεί από τα δικαστήρια των ΗΠΑ ως δολία μεταβίβασις και ως εκ τούτου δεν θα ισχύση. Επιπλέον, ελλείψει καταβολής αποζημιώσεως υπό της Μονής, είναι δυνατόν η ίδια η Αρχιεπισκοπή να μπορέση να απορροφήσει την αστική ευθύνη, εις περιπτώσεις σχετιζομένας με Μετόχια που θα ενταχθούν στην δικαιοδοσίαν της».

Στην ενότητα Εκκλησιαστικά Θέματα, αναλύονται οι νομικές, θεσμικές και κανονικές διαδικασίες που απαιτούνται: «Η σχεδιαζόμενη μεταβίβαση Μετοχίων δεν είναι μία κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται ειδικά εις τον Ομοιόμορφον Κανονισμόν. Μία προσέγγιση που εξετάζεται διά να τεθούν τα Μετόχια υπό την δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής και να υπαχθούν εις τον Ομοιόμορφον Κανονισμόν Κοινοτήτων ως Κοινότητες είναι να αντιμετωπισθεί κάθε Μετόχι ως «νέα Κοινότητα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Αντίλογος

Παρενέβη, διαβάζω, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο δημόσιος υπάλληλος που συνελήφθη για εμπλοκή του στην υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια.

Εκδηλώσεις

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου η τελετή αποφοίτησης της 8ης τάξης του Ημερήσιου Ελληνικού Σχολείου “Αργύριος Φάντης” στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μπρούκλιν.

Πολιτισμός

Η πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας Μαρίνα Πλούμπη, μας χάρισε φέτος ένα παιδικό βιβλίο ξεχωριστό και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

ΒΙΝΤΕΟ