Αγγελία θανάτου

Αικατερίνη Τσουκαλά

Η αείμνηστη Αικατερίνη Τσουκαλά.
Τόπος καταγωγής
από το Rego Park Νέας Υόρκης
Ημερομηνία θανάτου
6 August, 2017
Ημερομηνία κηδείας
11 August, 2017
Γραφείο Τελετών

Leo Kearns Funeral Home, 61-40 Woodhaven Blvd., Rego Park, N.Y. 11374 τηλέφωνο
(718) 441-3300.

Ωρες κοινού προσκυνήματος

Πέμπτη 10 Αυγούστου, 4-8 μ.μ.

Η Νεκρώσιμη Ακολουθία

Αγίου Νικολάου, 196-10 Northern Blvd., Flushing, NY 11358

Οι τεθλιμμένοι

Ο σύζυγος
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Judge Nicholas Tsoucalas
Οι κόρες
Georgia Tsoucalas Argyrople από την πόλη Weston, MA
Stephanie Turriago από την πόλη Pound Ridge, NY
Τα εγγόνια
Victoria and Catherine Argyrople
Nicholas, Vivian and Christina Turriago
Ο γαμπρός
Daniel Turriago
Οι κουνιάδες
Kalliope Caravakis
Athena Hazlaris
Theodora Carras
Τα αδέλφια, τα ανήψια και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.

Δωρεές εις μνήμην

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν δωρεά στην μνήμη της στο:
St. Nicholas Greek Orthodox Church and Shrine 196-10 Northern Blvd. , Flushing, NY 11358
ή στο: St. Michael's Home, 3 Lehman Terrace, Yonkers, NY 10705.