Αγγελία θανάτου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΕΡΙΔΗΣ


Τόπος καταγωγής
από την Καλαβασό, Κύπρου
Ηλικία
93
Ημερομηνία θανάτου
8 August, 2018
Ημερομηνία κηδείας
11 August, 2018
Γραφείο Τελετών

RIVERDALE FUNERAL HOME, INC. (APOSTOLOPOULOS), 5044 Broadway, at 214 Street, New York, NY 10034

Ωρες κοινού προσκυνήματος

Παρασκευή 10 Αυγούστου 4-9 μ.μ.

Η Νεκρώσιμη Ακολουθία

στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 3245 Kingsbridge Avenue, Bronx, NY 10463

Οι τεθλιμμένοι

Τα παιδιά
ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΕΡΙΔΗ
FRANK ΙΕΡΙΔΗΣ
Ο εγγονός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΕΡΙΔΗΣ
Τα ανίψια
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Κύπρο.

Δωρεές εις μνήμην

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν δωρεά στην μνήμη του στον ιερό ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 3245 Kingsbridge Avenue, Bronx, NY 10463