Αγγελία θανάτου

ΠΑΝΟ ΜΑΝΗ (ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ)

MANIS PANOS-1
Τόπος καταγωγής
Πάτρα
Ηλικία
89
Ημερομηνία θανάτου
2 December, 2019
Ημερομηνία κηδείας
4 December, 2019
Γραφείο Τελετών

FREDERICK FUNERAL HOME 192-15 Northern Blvd., Flushing, NY 11358, τηλ.: (718) 357-6100

Ωρες κοινού προσκυνήματος

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 5-8 μ.μ.

Η Νεκρώσιμη Ακολουθία

Iερός Nαός του Αγίου Δημητρίου, 84-35 152nd St., Jamaica Hills, NY 11432, και ώρα 11:30 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι

H σύζυγος
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΗ
Τα παιδιά
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ και ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΥΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΗΣ
Τα εγγόνια
ΝΙΚΟΣ και ΕΛΕΝΑ ΤΖΟΥΤΗ
ΣΟΦΙΑ ΤΖΟΥΤΗ και ο μνηστήρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Τα αδέλφια, τα ανίψια, τα εξαδέλφια και οι λοιποί συγγενείς
εδώ και στην Ελλάδα.

Δωρεές εις μνήμην

he Frank Pαrlamis Hellenic Senior Citizens Center
of Saint Demetrios Jamaica, 83-12A Parsons Boulevard, Jamaica,
NY 11432, Tel (718) 739-0549