Αγγελία θανάτου

ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΙΩΤΗ (SOPHIA KLISOURIOTIS)


Τόπος καταγωγής
κάτοικο Αστόριας
Ηλικία
92
Ημερομηνία θανάτου
10 November, 2019
Ημερομηνία κηδείας
13 November, 2019
Γραφείο Τελετών

MANGANO FUNERΑL HOME Inc
1701 Deer Park Ave., Deer Park NY 11729

Ωρες κοινού προσκυνήματος

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2-4:30 και 7-9:30 μ.μ.

Η Νεκρώσιμη Ακολουθία

Ιερός Ναός της Αγίας Παρασκευής, 1 Shrine Place, GReenlawn
NY 11740 και ώρα 10 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι

Τα παιδιά
JOHN C. and MIRIAM KLISOURIOTIS
SOUZANA ZAREMESKI
Τα 5 εγγόνια
Τα 2 δισέγγονα
και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.