GR US

Ο Αλβανίας Αναστάσιος αρνήθηκε την πρόσκληση του Ιεροσολύμων Θεόφιλου

Ευρωκίνηση

Ο Αρχιεπίσκοπος, κ. Αναστάσιος. Φωτογραφία αρχείου: EUROKINISSI / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος αρνείται να συμμετάσχει στη Σύναξη των Προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έχει εξαγγείλει να συγκαλέσει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στο Αμμάν της Ιορδανίας, όπως είχε γράψει ο «Εθνικός Κήρυκα» για την «ενότητα της Ορθοδοξίας», αλλά στην πραγματικότητα για το ζήτημα της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος σε απαντητική του επιστολή προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου του λέγει ότι η κίνησή του θα βλάψει παρά θα ωφελήσει. Συγκεκριμένα, του έγραψε πως «η Υμετέρα, όμως, πρότασις διά συνάντησιν εις Ιορδανίαν, όπως πλέον είναι πρόδηλον, αντί να συμβάλη εις την βελτίωσιν της ενότητος θα περιπλέξη έτι πλείον την επιβαλλομένην θεραπευτικήν αγωγήν. Διό δεν δυνάμεθα να μετάσχωμεν εις την προτεινομένην συνάντησιν».

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με επιστολή του ανακάλεσε τον Ιεροσολύμων Θεόφιλο στην τάξη, ενώ ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος δεύτερος τη τάξει μετά τον Οικουμενικό αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Σύναξη του Θεόφιλου. Το ίδιο έπραξε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Αμφότεροι έχουν προβεί σε επίσημη αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας και έχουν μνημονεύει στα Δίπτυχα της Ευχαριστίας τον Προκαθήμενο της, Μητροπολίτη Επιφάνιο, σε αντίθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο ο οποίος δεν έχει κάνει ακόμα κάτι τέτοιο, παρόλο ότι είναι ο κατ’ εξοχήν ευεργετηθείς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ούτε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος προτίθεται να συμμετάσχει.

Παρόλα αυτό πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης Θεόφιλος προτίθεται να συγκαλέσει στη Σύναξη προς το τέλος Φεβρουαρίου με το σκεπτικό άσχετα πόσοι εκ των Προκαθημένων θα συμμετάσχουν, πράγμα το οποίο συνεπάγεται διασπαστική κίνηση και ευθεία προσβολή και αμφισβήτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είχε μεταβεί στη Μόσχα στο τέλος Νοεμβρίου για τη βράβευσή του με το Βραβείο Πατριάρχη Αλεξίου. Είχε κοινή συνάντηση με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο και τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την επόμενη μέρα βγήκε και εξήγγειλε σύγκληση Σύναξης Προκαθημένων στο Αμμάν της Ιορδανίας. Τονίζεται ότι η σύγκληση Σύναξης Προκαθημένων ή Συνόδου είναι αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο έχει ως εξής:

«Εν Τιράνοις, 8 Ιανουαρίου2020 Μακαριώτατε και Θειότατε Πατριάρχα της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ, κύριε Θεόφιλε, την Υμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι, υπερήδιστα προσαγορεύομεν. Mετά προσοχής εμελετήσαμεν το από 12ης Δεκεμβρίου 2019 Γράμμα της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, διά του οποίου προσκαλείτε τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών εις μίαν ‘αδελφικήν συνάντησιν εν αγάπη’ εις Ιορδανίαν κατά τα τέλη Φεβρουαρίου ε. ε. Ου παύομεν φρονούντες, όπως έχομεν επισήμως εγγράφως διατυπώσει από τας αρχάς του λήξαντος έτους, ότι: ‘Στοιχούσα τω περί συνοδικότητος πνεύματι της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η κατ’ Αλβανίαν Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία απευθύνει θερμήν παράκλησιν, όπως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αξιοποιούν το κατ’ εξοχήν προνόμιον του συντονισμού των Ορθοδόξων Εκκλησιών, συγκαλέση το συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδοξον Σύναξιν ή Σύνοδον, προκειμένου να προληφθή ο εμφανής κίνδυνος δημιουργίας οδυνηρού Σχίσματος, απειλούντος την αξιοπιστίαν της Ορθοδοξίας και την πειστικήν αυτής μαρτυρίαν εις τον σύγχρονον κόσμον.’ (Γράμμα προς την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, 14ης Ιανουαρίου 2019). Και επίσης εις την ‘Εκκληση -Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως’, την αποσταλείσαν την 20η Νοεμβρίου 2019 προς άπαντας τους Προκαθημένους, επανελάβομεν: ‘Η πρωτοβουλία για τη θεραπευτική αγωγή της νέας πραγματικότητος ανήκει αναμφιβόλως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όλοι ανεξαιρέτως οι Ορθόδοξοι, έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στη συμφιλίωση’.

Η Υμετέρα, όμως, πρότασις διά συνάντησιν εις Ιορδανίαν, όπως πλέον είναι πρόδηλον, αντί να συμβάλη εις την βελτίωσιν της ενότητος θα περιπλέξη έτι πλείον την επιβαλλομένην θεραπευτικήν αγωγήν. Διό δεν δυνάμεθα να μετάσχωμεν εις την προτεινομένην συνάντησιν.

Ευχόμενοι όπως ‘ο επιφανείς Χριστός ο Θεός ημών’, οδηγήση τους έχοντας ιδιαιτέραν ευθύνην εν τη Εκκλησία Αυτού ‘ην περιεποιήσατο διά του ιδίου αίματος’ εις οδούς συμφιλιώσεως και ειρήνης, διατελούμεν μετά πάσης τιμής και βαθυτάτης αγάπης εν Χριστώ τω επιφανέντι Θεώ και φωτίσαντι τον κόσμον.

Της Υμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, αγαπητός εν Αυτώ αδελφός U Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας».