GR US

Εσπερινός ονομαστηρίων του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εναγκαλίζεται ενθέρμως τον κ. Αντώνη Η Διαματάρη ο οποίος του εύχεται για τα ονομαστήρια του. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ "Ε.Κ"

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος γιόρτασε τα ονομαστήριά του επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, με χοροστασία, την Πέμπτη 10 Ιουνίου, στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή.

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, ανάμεσά τους και οι Αρχιεπίσκοποι Αυστραλίας Μακάριος και Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, αντιπροσωπείες των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών Κύπρου και Ουκρανίας, υπό τους Μητροπολίτες Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο και Ιβάνο-Φρανκίβσκ και Γαλικίας κ. Ιωάσαφ, Αρχιερείς από τις Εκκλησίες της Γεωργίας και της Ελλάδος, Ηγούμενοι από το Αγιον Όρος, κληρικοί, Άρχοντες Οφικιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα κ. Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης, ο πρώην Υφυπουργός κ. Αντώνης Διαματάρης, οι Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος και της Ουκρανίας στην Πόλη κυρία Γεωργία Σουλτανοπούλου και κ. Oleksandr Gaman (Ολεξάντρ Γκαμάν), Κοινοτικοί παράγοντες, πιστοί από την Πόλη και προσκυνητές από το εξωτερικό.

Στο τέλος του Μ. Εσπερινού ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του Διδασκάλου του Γένους Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου (1772–1851), του οποίου φέρει το όνομα.

Εθνικός Κήρυξ

Ο Πατριάρχης Βαρθλομαίος.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος τίμησε με το Οφίκιο του Άρχοντος Νομοδότου του Οικουμενικού Θρόνου τον κ. Παναγιώτη Λαδά, Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην ομιλία του, ο Πατριάρχης, εξήρε την προσωπικότητα, την επιστημονική κατάρτιση και την ακαδημαϊκή πορεία του τιμωμένου Πανεπιστημιακού δασκάλου.

«Εντάσσομεν, κατ' ιδίαν Πατριαρχικήν προαίρεσιν και φιλοτιμίαν, εις την χορείαν των Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του υπάτου Θεσμού του Γένους, την υμετέραν Εντιμολογιότητα, τον διακεκριμένον καθηγητήν της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος, επί 37 συναπτά έτη, προσέφερε πάμπολλα και πολυτιμότατα εις την Νομικήν Επιστήμην διά της ερεύνης, της διδασκαλίας και της συγγραφής, διετέλεσε δε αντιστοίχως, επί τριετίαν, Κοσμήτωρ της Σχολής και Αντιπρύτανις του Αριστοτελείου. Χαιρόμεθα διά το γεγονός ότι τρία μέλη της Πατριαρχικής Αυλής υπήρξαν φοιτηταί σας. Τιμώμεν σήμερον, επίσης, τον χαρισματικόν και δραστήριον νομικόν, ο οποίος ήσκησε το λειτούργημα του δικηγόρου επί 48 έτη και διηκόνησεν ευόρκως και αποτελεσματικώς σημαντικούς θεσμούς από υψηλάς θέσεις ευθύνης».

Σε άλλο σημείο ο Πατριάρχης είπε πως «οι Άρχοντες Οφφικιάλιοι, πολλά προσέφερον εις την Εκκλησίαν και το Γένος, συνεχίζουν δε και σήμερον την διακονίαν των διά μέσου των δύο Αδελφοτήτων των, της παγκοσμίου, υπό την επωνυμίαν 'Παναγία η Παμμακάριστος', εις την οποίαν ανήκετε πλέον και υμείς, και του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου, των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής Αρχόντων.

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Εσπερινό στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά Του. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»

Και υμείς, Εντιμολογιώτατε, ως Άρχων Νομοδότης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, θα είσθε εις το εξής συνεργάτης και αρωγός του Προκαθημένου αυτής εις το διακονικόν έργον και εις την υπεράσπισιν των Δικαίων του Οικουμενικού Θρόνου. Η Εκκλησία έχει ανάγκην προσωπικοτήτων ως υμείς. Σας εγνωρίσαμεν κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1967/68 εις το Πανεπιστήμιον του Μονάχου εις την τότε Δυτικήν Γερμανίαν, και εξετιμήσαμεν τον χαρακτήρα, τας γνώσεις και τα οράματά σας. Εν τω προσώπω σας συνυπάρχουν η μόρφωσις και η ευφυία, η επιστημοσύνη και η αφοσίωσις εις το καθήκον, το χριστιανικόν φρόνημα και η σεμνότης. Αφιερώσατε την ζωήν σας εις την πραγμάτωσιν αξιών, ως ερευνητής και διεθνώς γνωστός μελετητής του Αστικού Δικαίου, ως καθηγητής, πιστός εις την 'αγίαν αποστολήν' του δασκάλου (Β. Τατάκης), κατηξιωμένος και σεβαστός εις όλας τας απαιτητικάς διοικητικάς θέσεις, εις τας οποίας εκλήθητε να υπηρετήσετε το δημόσιον συμφέρον».

Στην αντιφώνησή του, ο νέος Αρχων ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιδιαίτερη μεγάλη τιμή που του επιφύλαξε και αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της οικογένειάς του με την Πόλη και τον μεγάλο σεβασμό της πάντοτε προς την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σπουδές του στη Νομική επιστήμη.

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Εσπερινό στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά Του. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»

«Το πνευματικό αξίωμα το οποίο μου δώσατε σήμερα αποτελεί ένα privilegium, κατά τη διατύπωση του ρωμαϊκού δικαίου, προνόμιο το οποίο δεν είναι απλώς και μόνο ένα privilegium favorabilium, αλλά περιλαμβάνει και την ανάληψη υποχρεώσεων και ευθύνης εκ μέρους μου και υπόσχομαι να καταβάλω κάθε προσπάθεια, ώστε του λοιπού να πολιτεύομαι με ταπεινοφροσύνη, με μακροθυμία, με ευλάβεια, με φιλανθρωπία και κάθε πράξη μου να είναι σύμφωνη με το παράγγελμα του Κυρίου 'Εντολήν κοινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους'».

Είπε ακόμα πως «σήμερα, αισθάνομαι την ανάγκη να ανατρέξω στη μνήμη των γονέων μου, Βασιλείου και Καλλιόπης Λαδά και του πνευματικού πατέρα και αναδόχου μου, Ιωάννη Λαδά. Γι' αυτό και δηλώνω την επιθυμία μου να διαθέσω το ποσό των ευρώ 50.000, ευρώ 25.000 εις μνήμη των γονέων μου Βασιλείου και Καλλιόπης Λαδά και ευρώ 25.000 εις μνήμη του Ιωάννη Λαδά, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαίδευση δύο προσώπων, κληρικών ή μη, του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο σχεδιασμό μου αυτό, Παναγιώτατε, παρακαλώ να επιφέρετε την οποιαδήποτε βελτίωση ή τροποποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες του Πατριαρχείου και κατά την αναμφισβήτητα συνετή κρίση σας».

Στη συνέχεια παρετέθη δεξίωση στην αυλή της Μονής, κατά την οποία ο Παναγιώτατος δέχθηκε τις ευχές των Ιεραρχών, του κλήρου και του πιστού λαού. Δύο χορωδίες από την Ουκρανία έψαλαν και τραγούδησαν τιμώντας τα Πατριαρχικά ονομαστήρια.

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εναγκαλίζεται ενθέρμως τον κ. Αντώνη Η Διαματάρη ο οποίος του εύχεται για τα ονομαστήρια του. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ "Ε.Κ"

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Εσπερινό στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά Του. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Εσπερινό στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά Του. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»

Εθνικός Κήρυξ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Εσπερινό στην Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, ημέρα κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά Του. Φωτογραφία: «Ε.Κ.»