Καταχωρήστε την αγγελία σας

Αν θέλετε να καταχωρήσετε μία αγγελία για την ιστοσελίδα μόνο, δείτε τις επιλογές παρακάτω.
Αν θέλετε να καταχωρήσετε αγγελία στην εφημερίδα μας και διαδικτυακά, παρακαλώ καλέστε την Υπεύθυνη Αγγελιών: Ματούλα Ψαραύτη, 718-784-5255 από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα (ώρα ΝΥ), Δευτέρα με Παρασκευή.

Καταχωρήστε την αγγελία σας (μόνο διαδικτυακά)

Ζητούνται Υπάλληλοι

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $56.95

Ζητούν εργασία

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $29.95

Προσωπικά

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $69.00

Ενοικιάσεις

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $89.00

Παροχή Υπηρεσιών

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $94.00

Πωλήσεις Εμπορικών Ακινήτων

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $129.00

Πωλήσεις Επιχειρήσεων

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $119.00

Πωλήσεις Οικιών

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $99.00

Τουριστικές Υπηρεσίες

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $56.95

Γενικά

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $56.95

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για 60 ημέρες (μόνο διαδικτυακά). Αρχική τιμή στα $99.00