x
 

Επιστήμη

Σε νέα εποχή η παιδεία με το HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning

ΑΘΗΝΑ. Μετά από εργασίες τριών και πλέον ετών, οι επιστήμονες και οι καθηγητές του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» παρέδωσαν και παραδίδουν συνεχώς, έναν αριθμό εξ’ αποστάσεως μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν με μοναδική επάρκεια τις απαιτήσεις που δημιουργεί η εποχή μας, τόσο στην επιστημονική – τεχνολογική μόρφωση, όσο και στην ακαδημαϊκή παιδεία με μία πραγματικά επαρκή παρουσίαση των έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας σε γλώσσες Ελληνική, Αγγλική και Ρωσική και στη συνέχεια σε Κινεζική, Αραβική και Ινδική.

Το διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning, περιλαμβάνει e-learning μαθήματα μέσω πλατφόρμας σε 3 (τρεις) μορφές παρουσίασης:

(α). Avatar 3Danimation. Παρουσίαση φιλοσοφικών μαθημάτων με avatar πιστή παρουσίαση του φιλοσόφου και σε εικονική αναπαράσταση του περιβάλλοντος χώρου που διδάσκει ο φιλόσοφος.

β). Μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση μαθημάτων Αστροφυσικής, στο εικονικό 3D περιβάλλον της Σελήνης και εντός της εικονικής Ακαδημίας του Διαστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με την επιστημονική διδασκαλία, εποπτεία και παρακολούθηση του καθηγητή Φυσικής του Διαστήματος κ. Ξενοφώντα Μουσά (Space Academy).

και γ) Γραπτά κείμενα εικονογραφημένα ή μαγνητοσκοπημένα, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς της ανθρώπινης γνώσης, με ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα με καινοτόμο και πρωτοποριακό περιεχόμενο.

Σκοπός και Στόχος είναι η Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, με διαδικτυακή ανάδειξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η νέα παρουσίαση της ιστοσελίδας www.heptapolis.com, του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ, σε «menu» πολλαπλών δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων το Avatarelearning, όπου παρουσιάζονται σε μία ανεπανάληπτη συλλογή τα μαθήματα και οι συγγραφείς των μαθημάτων με γραφικές συνθέσεις στους τίτλους και τις αναλύσεις των μαθημάτων, που κυριολεκτικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη της ιστοσελίδας.

Το ποιοτικό κύρος του κάθε μαθήματος, η βιογραφική παρουσίαση του καθηγητού, ο έντεχνος πρόλογος του κάθε μαθήματος, οι ενότητες των μαθημάτων και τελικά ο ποιοτικός έλεγχος της εξ’ αποστάσεως μάθησης από την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΣ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελούν μιά δυναμική εγγύηση ότι στην Ελλάδα, ένας μη κρατικός μαθησιακός φορέας, ανέλαβε την ευθύνη να απαθανατίσει, μεταξύ άλλων, τα λαμπρότερα επιτεύγματα της αρχαίας Ελληνικής σοφίας και να τα παραδώσει στο κοινό της υδρογείου με τον πλέον εύληπτο τρόπο.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ HEPTAPOLIS δομημένη σε 3Dεικονικό περιβάλλον, με ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακά συστήματα μάθησης και πλοήγησης θα έχει αρχή, αλλά όχι τέλος, καθώς η γνώση και η «Χρήση της Γνώσης» δεν έχουν τέλος.

Πρώτη φάση

Στόχος της πρώτης φάσης ήταν η ψηφιοποίηση, δόμηση, και διαχείριση του ψηφιακού υλικού που θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας της Ψηφιακής HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning, το οποίο ήδη είναι έτοιμο και σε λίγες εβδομάδες παραδίδεται στο κοινό.

Δεύτερη φάση

Στην φάση αυτή που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, εντάσσονται οι ακαδημαϊκές δομές, οι ακαδημαϊκοί φορείς – καθηγητές, τα προγράμματα σπουδών, και όλη η διοικητική και λογιστική μέριμνα για την ψηφιακή λειτουργία του HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning

Τρίτη φάση

Η τρίτη φάση υλοποίησης της Ψηφιακής HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning, σύντομα θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ειδικών τεχνολογιών υποστήριξης των ψηφιακών επισκεπτών σε θέματα όπως η υγεία, η οικονομία, η ενέργεια, και γενικότερα σε κάθε επιστήμη που μπορεί μέσα από ψηφιακές εφαρμογές να προσφέρει χρήσιμη και κρίσιμη βοήθεια και πληροφόρηση.

Τέταρτη φάση

Η τέταρτη φάση της Ψηφιακής HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning, προβλέπεται να υποστηρίξει τη φιλοξενία και διεθνή χρήση της τεχνολογικής αυτής πλατφόρμας από διεθνείς οργανισμούς για τις ψηφιακές συνεδριακές δραστηριότητές τους, ψηφοφορίες, ανακοινώσεις, και άλλες διεργασίες.

Πέμπτη Φάση

Τέλος η πέμπτη φάση, η οποία είναι στην ουσία παράλληλη με όλες τις άλλες, αφορά σε θέματα διαχείρισης της Ψηφιακής HEPTAPOLIS AVATAR-e-learning, όπως η ασφάλεια των συστημάτων της, των πληροφοριών της, η διαβάθμιση των επισκεπτών της, η οικονομική διαχείριση, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά σπουδών, η διαχείριση του όγκου δεδομένων, του όγκου επισκεπτών, του όγκου κάθε τύπου συναλλαγής και πολλά άλλα.

Ψηφιακή πλοήγηση

Στις άμεσες δραστηριότητες του Σωματείου ΟΛΥΜΠΟΣ, προγραμματίζεται, οι επισκέπτες στην Ψηφιακή HEPTAPOLIS να κινούνται μέσα από τεχνολογίες διαχείρισης και λειτουργίας εικονικών (virtual) κόσμων στο διαδίκτυο, μέσα στις Σχολές της HEPTAPOLIS.

Ο χρήστης θα μπορεί επίσης να επιλέξει την ενδυμασία που επιθυμεί μέσα από ένα σύνολο αρχαιοελληνικών επιλογών και όχι μόνο. Η Ψηφιακής HEPTAPOLIS διαθέτει εκτός από ρούχα, αρχαιοελληνικά εργαλεία, κοσμήματα, οπλισμό, αντικείμενα τέχνης, βιβλία, αρχαιολογικά ευρήματα κ.λπ.

Στο ταξίδι μέσα του στην Ψηφιακή HEPTAPOLIS ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα πρόσβασης στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα ψηφιακά μουσεία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα αλλά και σε όλες τις υποστηρικτές εφαρμογές που θα αναπτυχτούν σταδιακά. Ο επισκέπτης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συλλέγει δωρεάν αντικείμενα, να ενταχθεί σε κάποια ομάδα, να ψωνίσει, να κατασκευάσει, και να συμμετέχει σε πολλές άλλες δραστηριότητες, ακόμη και να διδάξει, ανάλογα με την διαβάθμιση που θα έχει.

Η όλη πλοήγηση του χρήστη θα γίνεται με έξυπνα και διακριτικά ερωτήματα από το σύστημα που θα τον καθοδηγεί ανάλογα με το τι θέλει να διαβάσει, να δει, να σπουδάσει, να επισκεφθεί, να ψωνίσει, να ενταχθεί σε ομάδες, να συμμετέχει στα δρώμενα της Ψηφιακής HEPTAPOLIS (όπως π.χ. συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κ.λπ.) και άλλα πολλά.

Όλη η τεχνολογία της Ψηφιακής HEPTAPOLIS θα αναπτυχθεί με στόχο την λειτουργία της σε κάθε είδους ηλεκτρονικής υπολογιστικής και επικοινωνιακής συσκευής. Θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επισκεφτεί την Ψηφιακή HEPTAPOLIS από το κινητό του τηλέφωνο (Smartphone) ή από κάθε άλλου είδους φορητής και ασύρματης συσκευής όπως tablets, laptops, palmtops και άλλες.

Για πληρέστερη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.heptapolis.com.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΙΓΙΝΑ. Τη μοναδική γνωστή μέχρι σήμερα περίπτωση συνδρόμου Down στην Ελλάδα κατά την αρχαιότητα αποκάλυψε η έρευνα σε σκελετό μικρού παιδιού, τον οποίο έφερε στο «φως» ανασκαφή στον μυκηναϊκό οικισμό κοντά στο χωριό Λαζάρηδες, στην Αίγινα.

ΠΙΟ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ

Αντίλογος

Παρενέβη, διαβάζω, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο δημόσιος υπάλληλος που συνελήφθη για εμπλοκή του στην υπόθεση της 12χρονης στα Σεπόλια.

Εκδηλώσεις

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ. Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου η τελετή αποφοίτησης της 8ης τάξης του Ημερήσιου Ελληνικού Σχολείου “Αργύριος Φάντης” στον Καθεδρικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Μπρούκλιν.

Πολιτισμός

Η πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας Μαρίνα Πλούμπη, μας χάρισε φέτος ένα παιδικό βιβλίο ξεχωριστό και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

ΒΙΝΤΕΟ